Till lo.se Sök Meny
EU-möten i skuggan av Ukraina-krisen

EU-möten i skuggan av Ukraina-krisen

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén höll sitt plenarmöte för februari i Europaparlamentets stora plenarsal 23-24 februari. Vårblommor började spira, solen värmde när man gick mellan möteslokalerna. Samtidigt kom spänningarna i omvärlden påtagligt nära, i och med att taggtrådsstängslen rullades ut kring flera av byggnaderna som hyser de centrala EU-institutionerna. En debatt om miljö- och klimat-paketet ”Fit for 55” med kommissionens vice ordförande Frans Timmermans utgick och istället hölls en debatt om läget i Ukraina. Vittnesmålen från kollegor som representerar de länder som gränsar till Ukraina gjorde starkt intryck. Många solidaritetsyttringar presenterades. Mer info finns på EESKs hemsida.

En debatt hölls också om effekterna av Covid-19 på de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen samt demokratins framtid med kommissionens vice ordförande Vera Jourová. Anledningen till denna debatt var att kommittén arbetat fram ett yttrande på detta tema på eget initiativ. I debatten sade ledamöter bland annat att EU grundas på respekt för mänskliga rättigheter enligt fördraget. Grundläggande värderingar kan inte förhandlas bort. Arbetsgivare och fackliga organisationer har ofta olika uppfattningar i diverse frågor, men när det gäller försvar för de grundläggande rättigheterna är alla eniga. Arbetstagargruppens ordförande sade att det inte finns något nödläge som medför möjlighet att inskränka grundläggande rättigheter. Arbetsmarknadens parters autonomi måste också värnas. Covid-19 har medfört prövningar för många delar av samhället och även under återhämtningsperioden kommer svårigheter uppstå. Desinformation sprids och måste bekämpas. Jourová svarade sedan att medlemsländers tillkortakommanden kan komma att leda till att EU-medel inte betalas ut. Kommissionen försöker låta den sociala dimensionen genomsyra all verksamhet. Kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet är de som drabbats hårdast av pandemin. Den europeiska demokratiplanen innehåller förslag för att skydda väljare från desinformation. Om man inte har tillgång till korrekt information, kan man inte fatta välgrundade beslut.

Debatt om dessa frågor känns extra viktiga, när fred och frihet hotas i vår absoluta närhet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading