Till lo.se Sök Meny
Regeringar svarar på vad de gör för att leva upp till internationella konventioner

Regeringar svarar på vad de gör för att leva upp till internationella konventioner

Nu har vi i tillämpningskommittén, Committee on Application of Standards, som arbetar under ILOs pågående arbetskonferens, börjat årets granskning av länder som bryter mot ILO-konventioner.

Regeringarna från de berörda länderna får förklara vad de gör för att komma till rätta med de problem som respektive land har. Företrädare för arbetstagare, arbetsgivare och andra länders regeringar framför sina synpunkter på det konkreta fallet.

Vi har startat med de fall, som expertkommittén klassat som de allra mest allvarliga. Kommittén går igenom ärendena i bokstavsordning, baserat på hur de stavas på franska.

Hittills har vi behandlat fall om barnarbete och tvångsarbete. Bland annat har det varit fall om ILOs konvention nummer 182 om de värsta formerna av barnarbete i Kambodja och Kamerun. De situationer som beskrivs är så hemska, att det är svårt att begripa och nästan omöjligt att ta till sig. Hundratusentals barn tvingas till arbete i gruvor, under vatten, i svåra industrimiljöer och i den kommersiella sexindustrin för att förtjäna sitt levebröd. De upplever villkor som helt enkelt är ovärdiga ett människovänligt samhälle, och som inte på något vis respekterar mänskliga rättigheter.

Jag har just talat för de nordiska arbetstagarna i fallet Eritrea om brott mot konvention nummer 29 om tvångsarbete. Mitt budskap från ett europeiskt perspektiv handlar om att den fruktansvärda situation som befolkningen i Eritrea lever i, aktivt bidrar till att desperata människor söker sig iväg till Europa och andra platser. Många utsätts för farliga och odrägliga förhållanden som flyktingar. Ofta hamnar de i händerna på människosmugglare eller blir offer för trafficking. Katastrofen vid Lampedusa och andra drunkningsolyckor i Medelhavet inkluderade många från Eritrea.

Regeringarna i de aktuella länderna har ett ansvar för att åtgärda de allvarliga problem som folken upplever och att leva upp till sina åtaganden enligt internationella konventioner. Det handlar både om anständighet och mänsklig värdighet, och konkret om att leva upp till internationella åtaganden enligt ILOs konventioner.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading