Till lo.se Sök Meny
Tillsyn av arbetsvillkor viktig för att regler ska tillämpas i praktiken

Tillsyn av arbetsvillkor viktig för att regler ska tillämpas i praktiken

Nu har ILOs tillämpningskommitté börjat sitt årliga arbete med att granska hur medlemsländer lever upp till internationella konventioner och rekommendationer. De första länderna som har behandlats är Malaysia, Polen och Ukraina. Jag var en av de fackliga talarna i Ukraina-fallet. Det gäller att landet inte lever upp till konventioner om arbetsinspektion. Enligt uppgift från de ukrainska fackliga företrädarna har Ukraina dragit ner på landets arbetsinspektioner för att bli mer attraktivt för företag.

Konventionerna om arbetsinspektion stadgar att inspektionen syftar till att säkerställa efterlevande av gällande regler om arbetsvillkor och för arbetarskydd och att ge teknisk information och råd till arbetsgivare och fackliga organisationer om de mest verkningsfulla sätten att leva upp till dessa regler. Antalet arbetsinspektörer ska vara tillräckligt för att kunna utöva uppgifterna på ett korrekt sätt och det står att arbetsplatser ska inspekteras så ofta och så grundligt som behövs för effektivt genomförande av gällande regler.

Stora delar av ILOs regelverk handlar om arbetsmiljö och annat som är föremål för arbetsinspektionens granskning. Därför har ILO och dess tillämpningskommitté dubbelt intresse av att konventionerna om arbetsinspektion efterlevs; dels i sin egen kapacitet, dels som ett verktyg för verklig efterlevnad av andra ILO-standarder.

Att säkerställa att nationella och internationella regler efterlevs är ett grundläggande värde och ett ansvar för samhället. Ratifikation av en konvention är ett löfte till andra medlemsländer att följa överenskomna regler och inte konkurrera med varandra genom att underminera efterlevnad av dessa standarder.

Om ett land ratificerar en konvention och strax därefter agerar i motsats till innehållet i konventionen, är det bara ögontjäneri. ILO bygger på det ömsesidiga löftet att följa överenskomna regler och att respektera gemensamma värderingar också i svåra tider. Medlemsländer som har åtagit sig att följa vissa regler har också lovat att inte minska skyddsnivån under en given nivå och att säkra mekanismer för genomförande av dessa regler.

Arbetsinspektion är inte bara en formalitet, utan ett verktyg för rättvis konkurrens och för säker och hälsosam arbetsmiljö. Därför förväntar vi oss att Ukraina, liksom alla andra länder, följer ratificerade konventioner och inte inför begränsningar i och restriktioner för arbetsinspektionen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading