Till lo.se Sök Meny
EESKs pris Civil Society Prize 2012 till Livstycket i Tensta

EESKs pris Civil Society Prize 2012 till Livstycket i Tensta

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, är det organiserade civila samhällets röst i EUs politiska och juridiska system. Huvudsakligen arbetar kommittén genom att ta fram yttranden om förslag från kommissionen, som behandlas i europaparlamentet och ministerrådet. EESK fungerar som en samlad remissinstans, där bland andra fackliga organisationer har en formell plattform för att föra fram sin åsikt.

EESK har också andra sätt att främja demokrati och medborgarinflytande.
Ett av dem är att kommittén har ett pris till organisationer som verkar för EUs demokratiska värden, Civil Society Prize. Ledamöterna i EESK kan nominera organisationer som gjort något riktigt positivt. I år är temat för priset till framstående initiativ inom det civila samhället
”Innovate for a sustainable Europe!”
Jag nominerade föreningen Livstycket i Tensta för deras insats för demokrati genom att lära vuxna att läsa och skriva, från att vara analfabeter med ett annat modersmål än svenska. De flesta av Livstyckets deltagare är kvinnor. Deras metod, som innefattar skapande verksamhet i textil, tycker jag i allra högsta grad är innovativ. Livstyckets läskunnighetsprojekt har bland annat lett till en lärobok, producerad av tidigare analfabeter, för andra som vill lära sig läsa och skriva. Det är verkligen ett konkret exempel på ett projekt som lyckats!

Livstycket kommer att tilldelas priset som en av tre pristagare vid en ceremoni under EESKs plenarsession 12 december i Bryssel.

Livstyckets verksamhet är i grunden ett demokratiprojekt, eftersom den som inte kan läsa och skriva har betydligt svårare än andra att utöva sina demokratiska rättigheter. Genom att erövra nya kunskaper kan deltagarna ta aktiv del i samhället. Livstycket börjar i det kända och konkreta, som sömnad, och låter deltagarna växa som individer.
Det är verkligen roligt att Livstycket nu får detta pris, och uppmärksamhet från hela EU!
Hoppas många lägger märke till denna framgång vid utdelningen av Civil Society Prize och framöver, och att Livstyckets verksamhet kan fortsätta ge människor kunskap och styrka att ta aktiv del i samhällslivet och därigenom demokratin!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading