Till lo.se Sök Meny
Socialt protokoll på Europafackets halvtidskonferens

Socialt protokoll på Europafackets halvtidskonferens

Europafacket, ETUC, där LO är medlem, håller just nu en konferens i halvtid mellan förra och kommande kongress. Fackliga ledare från hela Europa, både EU-länder och länder utanför EU, diskuterar aktuella frågor som är utmaningar för fackliga organisationer.

Reallönerna har ökat marginellt eller till och med sjunkit jämfört med läget för tio år sedan. Fler har ett arbete, men det är färre betalda arbetstimmar och därmed lägre lön för väldigt många människor. Fattigdomen har ökat istället för att minska, och det gäller även många som har ett jobb. Lönen räcker helt enkelt inte till för att försörja sig själv och sin familj, är en bild av verkligheten i Europa idag. Många som har en anställning måste vända sig till välgörenhetsorganisationer för att få matpaket!

Alla fackliga ledare är överens om att lönerna måste öka. Lönen måste räcka för en värdig levnadsstandard.

Men den allmänna politiken måste också ändras och sätta människorna i fokus. Regelverket måste utformas så att utvecklingen leder till bättre levnadsstandard för medborgarna i EU.

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson var en av talarna på Europafackets konferens idag. Han krävde att EUs fördrag kompletteras med ett socialt protokoll, som ger sociala rättigheter mer tyngd i jämförelse med hur det är idag. Om det blir en konflikt mellan regler för den fria konkurrensen och skyddet av arbetstagares rättigheter att förhandla om kollektivavtal, måste det sociala syftet tillmätas högre värde.

Kommissionär Marianne Thyssen sade i sitt inlägg att lika lön för lika arbete på samma ställe måste säkras.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading