Till lo.se Sök Meny
Internationell arbetsrätt i verkligheten

Internationell arbetsrätt i verkligheten

Hur lever världens länder upp till ILOs konventioner i praktiken? Det är vad en kommitté granskar just nu, under ILOs arbetskonferens som pågår i Genève. Jag deltar som LOs representant i ”Committee on Application of Standards”, eller tillämpningskommittén, som vi kan säga på svenska.

Vi granskar konkreta fall, där länder bryter mot gällande konventioner. Det handlar om allt från rätten att organisera sig i fackliga organisationer och skydd mot tvångsarbete till att det ska finnas skyddsregler för en rimlig arbetsmiljö.

Granskningen grundas på anmälningar från organisationer i länderna. Klagomålen har sedan granskats och bedömts av en expertkommitté, som består av mycket kunniga jurister från olika länder. Läs gärna mer om länder du är intresserad av i expertkommitténs rapport.

I tillämpningskommittén får det aktuella landets regering förklara sitt agerande och företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna framför sina synpunkter och erfarenheter i de konkreta fallen.Sedan förhandlar kommitténs deltagare om vilka slutsatser som ska dras, med rekommendationer till lösning för förbättring av situationen.

Att överenskomna regler efterlevs i praktiken är centralt för att arbetares villkor runt om i världen ska vara drägliga. ILOs normer handlar om förutsättningar för ett anständigt arbetsliv, med respekt för grundläggande rättigheter.

En två veckor lång arbetskonferens där en kommitté granskar tillämpning av internationell arbetsrätt kan verka abstrakt, men är ett viktigt verktyg för oss alla som strävar efter en rättvisare värld där arbetare garanteras hyggliga arbetsvillkor, social trygghet och respekt för mänskliga rättigheter.

Vilka länder som ska granskas under en arbetskonferens är resultatet av förhandlingar mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Idag har vi kommit överens om årets lista.

Det var under den förhandlingen för tre år sedan som arbetsgivarsidan ifrågasatte rätten att strejka och även expertkommitténs status i ILOs övervakningssystem. De vägrade helt enkelt att acceptera expertkommitténs slutsatser och ville inte komma överens med arbetstagarna om en lista över länder och fall att granska. Det blev en kris för ILOs övervakningsmekanism och en seriös attack på ILOs legitimitet.

I år har arbetstagarna och arbetsgivarna kommit överens om nya rutiner för att välja ut vilka länder som tillämpningskommittén ska granska. Det finns fortfarande oenighet mellan parterna om innehållet i gällande regelverk; grundläggande och allvarliga skillnader i synsätt mellan fackliga företrädare och arbetsgivarorganisationernas representanter. Men detta att vi kommit överens om en väg framåt för att gemensamt utöva ILOs granskningsfunktion i tillämpningskommittén måste ses som ett stort och viktigt framsteg jämfört med det krisläge som ILO har upplevt de senaste åren.

Nu jobbar vi för fullt för att strukturerat jobba oss igenom de 24 fallen av brott mot gällande ILO-konventioner som finns med på årets framförhandlade lista. Bland dem finns bland annat Albanien, Indien, Guatemala och Qatar.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading