Till lo.se Sök Meny
EUs segrar är värda att firas

EUs segrar är värda att firas

Planer för 9 maj? Kanske gör du halvdag och packar sedan bilen full för en långhelg på landet? Trevligt. Får man föreslå en liten EU-flagga därtill att hissa för att fira Europadagen, för nu är det dags igen.

Det är den dagen på året som vi högtidlighåller samarbetet med våra europeiska grannar. Att vi genom dialog och kompromisser hittar gemensamma sätt att utveckla demokrati, sociala villkor och ekonomi.

För företag är EU över lag toppen: handel mellan medlemsstater är enkelt, billig och de anställda kan jobba överallt. Att jämföra med system som kräver tullar och kontroller till hög administration och kostnad.

EU är vår främsta marknad och smidig handel är viktig också för anställda och konsumenter. Många svenskars jobb och inkomst hänger på vad som händer i andra medlemsländer i form av demokratisk struktur, öppenhet och inte minst köpkraft.

Hur vi på EU-nivå reglerar möjligheten till jämlika konkurrensvillkor som är bra också för människor och miljö, är emellertid en fråga som förtjänar mer uppmärksamhet. Alltså inte bara handel för att företag ska vinna fördelar och högsta möjliga ekonomiska vinst.

För poängen måste ändå vara att EU-samarbetet ska gynna alla medborgare.EU är en framgång – på totalen har många rättigheter vunnits och möjligheter till utbildning, jobb och försörjning stärkts.

Kanske är det en delförklaring till resultatet i SOM-undersökningen av svenskarnas attityder, vilket visar ett växande stöd för EU-medlemskapet. En majoritet, strax över hälften, är positiva till medlemskap. En hyfsat stor andel, 18 procent, är dock negativa.

Det är svårt att glädja alla. Men för miljontals européer är livet en kamp. Låg inkomst, slitsam arbetsmiljö, osäker anställning och arbetslöshet.

Det är otillräckligt presterat av moderna samhällen. Om det tar långt tid innan frukterna av samarbetet tillfaller alla, skaver det på samarbetets legitimitet.

Därför är EUs nya sociala pelare viktig. Den antogs enhälligt under toppmötet i Göteborg 2017, och formulerar 20 principer för människors livsvillkor; principer som medlemsländernas politiker nu ska rätta sig efter. Bra, för om man vill gynna framväxten av EUfori måste leveransen till medborgarna gå snabbare.

Den 9 maj firar vi samarbetets vunna segrar, och ställer krav på de kommande.

 

 

Denna text är även publicerad i Östra Småland 180502.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading