Till lo.se Sök Meny
Marknadsskolan skapar segregation och kunskapsklyftor

Marknadsskolan skapar segregation och kunskapsklyftor

Det är glädjande att regeringen föreslår att kommunala skolor ska få mer pengar än friskolor. Det är något som LO krävt länge, eftersom skolorna har olika uppdrag. Och resurserna måste fördelas mer rättvist för att likvärdigheten ska öka.

En kommunal skola har en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla elever en skolplats. Och det kostar pengar. En friskola kan välja elever, hur många barn de vill ta emot, men även om de vill lägga ner en skola som är olönsam. Det kan inte en kommunal.

Många friskolor gör dessutom stora vinster – på våra skattepengar. Pengarna går till att köpa nya skolor utomlands eller hamnar i privata fickor, istället för att gå tillbaka till undervisningen. Så kan vi inte ha det. Utbildning och vinstjakt hör inte ihop. Samtidigt som kommunala skolor får spara genom att minska på kostnaderna för skolmaterial, stödundervisningen och elevhälsan.

I början av 90-talet hade Sverige ett av de mest jämlika skolsystemen i världen, så är det inte längre. Idag spelar en elevs socioekonomiska bakgrund en större roll för skolresultaten. Skolan har inte lyckats med sitt kompensatoriska uppdrag. Det finns flera orsaker till detta. Men en sak är säker, om likvärdigheten ska öka måste resurserna fördelas mer rättvist.   

För LO är det självklart att alla skolor ska vara bra. Alla elever ska få goda förutsättningar att gå ut med fullständiga betyg. Det ska inte spela någon roll vilken skola man går på, var man bor eller vilken utbildningsbakgrund ens föräldrar har. Alla barn ska få stöd och hjälp utifrån de olika behov och förutsättningar de har. Och då måste skolan kunna tillhandahålla specialpedagoger, kurator, läromedel och skolbibliotek, ja, listan kan göras lång.

Resultatet av marknadsskolan är tydlig – ökad segregation och större kunskapsklyftor mellan elever. Så kan vi inte ha det. Det här förslaget är viktigt och det har också utretts noga. Därför är det helt rimligt att resurserna ska fördelas mer rättvist.

Låt oss hoppas att detta förslag går igenom i riksdagen. Jag håller tummarna.

P.S. Här kan du läsa mer om LOs arbete på temat ökad likvärdighet i skolan:

LOs remissyttrande om ”En mer likvärdig skola”

Likvärdighetsagendan

Program för en jämlik skola

LOs remissyttrande på Skolkommissionen

Ett svar på ”Marknadsskolan skapar segregation och kunskapsklyftor”

  1. Sven Samuelsson skriver:

    Alla skolor skall vara i samhällets regi! Alla skall ha samma möjligheter att utbilda sig, och det skall inte bero på om jag är född med GULDSKED i munnen eller har rika föräldrar!
    Stå på utav bara helvete!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading