Till lo.se Sök Meny
Yrkesvux måste få rätt förutsättningar  

Yrkesvux måste få rätt förutsättningar  

Yrkesvux är en viktig utbildningsform för många av LOs medlemmar, eftersom det är där man kan skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning eller byta yrke mitt i livet. 

LO har svarat på remissen ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna”. Vi välkomnar många av förslagen som ska ge yrkesvux bättre ekonomiska förutsättningar att kunna planera och bedriva yrkesutbildningar mer långsiktigt, men avstyrker förslaget om en ny yrkesskola.  

LO har vid flera tillfällen framfört att yrkesvux måste få långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna planera sin verksamhet, bredda utbildningsutbudet samt anställa yrkeslärare. Därför välkomnar LO att utredningen tillsattes och att utredningen presenterar ett antal förslag för att möta dessa behov. Bland annat att statsbidraget föreslås bli treårigt, att det ska indexregleras och att dyrare yrkesutbildning ska få ett högre anslag. Det är bra.  

Under resans gång fick utredningen ett tilläggsdirektiv om att föreslå en ny yrkesskola som ska bygga på samma modell som yrkeshögskolan. LO tycker att ambitionen med yrkesskolan är god, men risken är att den motverkar satsningarna på yrkesvux.   

LO anser att yrkeshögskolan fungerar bra och vill värna dess särart. Men vi vill inte att det byggs upp parallella utbildningssystem inom samma utbildningsnivå. Det vill säga att det ska bedrivas gymnasiala yrkesutbildningar både inom yrkesvux – och i yrkeshögskolan. Det är bättre att den gymnasiala yrkesutbildningen sker inom den kommunala vuxenutbildningen och att den utbildningsformen får rätt förutsättningar.  

Det finns också en risk att det skulle uppstå konkurrens mellan yrkesskolan och yrkesvux, där konsekvensen blir att utbildningar inom yrkesvux läggs ner. Det är något som utredningen menar är fallet i dag när det gäller komvux och arbetsmarknadsutbildningar, där utbildningar inom yrkesvux har fått läggas ner eller inte kunnat starta för att de konkurrerats ut.  

LO avstyrker därför förslaget om en ny yrkesskola för vuxna eftersom det är svårt att överblicka vilka konsekvenser det får för den övriga yrkesutbildningen. Det är också svårt att ta ställning till yrkesskolan innan man vet hur reformeringen av yrkesvux landar, hur planering- och dimensioneringsreformen faller ut och vilka förslag som regeringen går vidare med som rör utredningen ”Framtidens yrkeshögskola”.  

Utredningen lägger också ett förslag som innebär att elever inom regionalt yrkesvux ska kunna genomföra sin yrkesutbildning som anställda lärlingar. LO tillstyrker förslaget men här är det viktigt att betona att det är arbetsmarknadens parter, i respektive bransch, som avgör om yrkesutbildning ska ske i form av lärlingsanställning och i så fall teckna kollektivavtal. 

Nu ska det bli intressant att se vilka förslag regeringen går vidare med. Yrkesvux måste får rätt förutsättningar för att kunna bedriva yrkesutbildning. Och det brådskar.  

Ett svar på ”Yrkesvux måste få rätt förutsättningar  ”

  1. Arne Johansson skriver:

    Yrkesutbildning för vuxna behövs.
    Gör det rätt. Vad finns det för förebilder?
    Vad behövs i Sverige

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading