Etikettarkiv: yrkesutbildning

Fortsatt färre sökande till yrkesprogrammen

avatar

Idag kan vi läsa i DN om dåligt fungerande yrkesutbildningar på gymnasiet. Det är tyvärr ingen nyhet. Söktrycket till yrkesprogrammen har sjunkit stadigt under en längre period och dök rejält i samband med att den nya gymnasieskolan infördes 2011. Dessvärre ser trenden ut att hålla i sig. I Stockholms län gick 34 procent av eleverna […]

Yrkesutbildningen behöver långsiktighet och stabilitet

avatar

Igår presenterade LO tillsammans med Socialdemokraterna en strategi för framtidens yrkesutbildningar. Det handlar om att ge branscherna ett ökat inflytande över både planeringen och genomförandet av utbildningarna. Det är de som vet vilken kompetens de behöver och det är ute på företagen och arbetsplatserna som eleverna kan få värdefull kunskap, en känsla för yrket och […]

Arbetsmarknadens funktionssätt avgör stimulanspolitikens effekter

avatar

Den långvarigt höga arbetslösheten är vår tids största samhällsproblem och någon tydlig förbättring är inte i sikte. En relativt samstämmig prognoskår – inklusive LO-ekonomerna – målar den framtida arbetsmarknaden i mörka färger. Med rådande politiska ambitioner för jobbpolitiken kommer inte arbetslösheten att minska under de kommande åren. Det är hög tid för rejäla satsningar. Därför […]

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden i fokus – igen!

avatar

Ungas etablering på arbetsmarknaden är ständigt aktuellt i debatten. Att etableringsfrågorna är viktiga för LO är kanske självklart, likväl som att det för oss är viktigt att se arbetsmarknadspolitikens och utbildningspolitikens något skilda roller. Tidigare i veckan, i onsdags (13-05-14), när Riksrevisionen presenterade sin granskningsrapport ”Ungdomars väg till arbete – individuellt stöd och matchning mot […]