Till lo.se Sök Meny
Stoppa nedskärningarna inom vuxenutbildningen

Stoppa nedskärningarna inom vuxenutbildningen

Det behövs fler platser inom vuxenutbildningen på grund av stora elevkullar, ökad arbetslöshet och införandet av omställningsstudiestödet. Men även för att möta den stora kompetensutmaning som vi är mitt inne i, med bland annat stora företagsetableringar. Det saknas yrkesutbildade i många branscher, och företag och välfärden skriker efter rätt kompetens. Bristen på kockar, undersköterskor, målare och elektriker är stor, för att nämna några LO-yrken.

I det läget väljer högerregeringen med stöd av Sverigedemokraterna att skära ner på antalet platser inom vuxenutbildningen. I budgeten för 2023 kommer det att bli en neddragning på cirka 25 000 platser, enligt LOs uträkning. Det är lågt räknat. Neddragningen sker inom komvux/yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolan. Det är utbildningar som leder till jobb inom många LO-yrken.

Den 1 oktober infördes det nya omställningsstudiestödet. Det är utformat av arbetsmarknadens parter för att stärka löntagarnas möjlighet till kompetensutveckling och yrkesväxling. Det är angeläget eftersom arbetsmarknaden förändras till följd av strukturomvandling, digitalisering och den gröna omställningen.  

LO har länge arbetat för att löntagare ska kunna studera mitt i livet med inkomst. Nu kan man få upp till 80 procent av en normal lön (cirka 26 000 kronor/månad) under 44 heltidsveckor. Om man omfattas av huvudavtalet kan man få ytterligare kompletterande studiestöd. Det innebär att det blir mycket lättare att studera mitt i livet om man har barn, bostadslån och omkostnader.  

Det är mycket positivt att omställningsstudiestödet är på plats och att många har visat ett stort intresse för det. I dagsläget har över 20 000 personer redan ansökt om det nya stödet. Och fler lär söka när det blir mer känt. Det framgår bland annat i LOs egen undersökning. När vi ställde frågor om omställningsstudiestödet till över 1 000 medlemmar fick vi flera intressanta svar. Mer än hälften (64 procent) svarade att de inte hade hört talas om stödet, men när de fick mer information om omställningsstudiestödet svarade en majoritet att de kan tänka sig att studera inom ramen för det.

Fler arbetstagare måste få möjlighet att kompetensutveckla sig eller yrkesväxla för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Och då behövs fler platser, inte färre.

2 svar på ”Stoppa nedskärningarna inom vuxenutbildningen”

  1. Arne Johansson skriver:

    Att ha möjlighet att vidareutbilda under livets gång är i dagens samhälle en absolut nödvändighet.
    Att dra ner på den möjligheten är att ignorera dagens industri och den utveckling som pågår. Det är ett tecken på inkompetens och bristande förståelse för de behov som Sverige har för att kunna behålla sitt välstånd och kunna anta den utmaning som klimat förändringarna lägger i Sveriges väg i världens väg.

  2. Göran Johansson skriver:

    Det är märkligt att man inte de ta ill att fler får möjlighet att utbilda sig i nya arbeten när man förespråkar arbetslinjen man kan konstatera att det är inte menig med arbetslinjen utan bara prat och okunskap

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading