Till lo.se Sök Meny
Äntligen införs omställningsstudiestödet

Äntligen införs omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet innebär att du som jobbar kan studera mitt i livet – med ersättning. Du kan få 80 procent av en normal lön (ca 26 000 kronor/månad) under 44 heltidsveckor. Det motsvarar två terminer och väljer du att studera på deltid, kan du studera längre. Om du omfattas av huvudavtalet kan du även få ett ytterligare kompletterande studiestöd.

Omställningsstudiestödet är utformat av arbetsmarknadens parter för att stärka löntagarnas möjlighet till kompetensutveckling och yrkesväxling. LO har länge arbetat för att löntagare ska kunna studera mitt i livet med inkomst. Det är angeläget eftersom jobb skapas, försvinner och förändras hela tiden, till följd av strukturomvandlingen, digitaliseringen och klimatomställningen. Och då är det viktigt att kunna rusta sig med ny kunskap.

Syftet med omställningsstudiestödet är att arbetstagare ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det fina med det nya omställningsstudiestödet är att alla löntagare, oavsett anställningsform, kan söka det. Tidigare har det varit svårt för många rent ekonomiskt att studera mitt i livet. Nu finns det förutsättningar att kompetensutveckla sig när man har barn, bostadslån och omkostnader. 

Med det nya stödet kan du till exempel studera på komvux/yrkesvux, yrkeshögskola, folkhögskola eller högskola. Det är viktigt att alla grupper på arbetsmarknaden – även LOs medlemmar – söker och studerar inom ramen för omställningsstudiestödet. Ingen ska lämnas efter. Alla ska med! 

Den 1 oktober införs det nya omställningsstudiestödet. Läs mer om det på CSNs och regeringens hemsida.

Omställningsstudiestöd – Regeringen.se

Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet – CSN

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading