Till lo.se Sök Meny
Gladare elever på yrkesprogram 

Gladare elever på yrkesprogram 

Det är känt sedan tidigare att ungdomar som gått ett yrkesprogram blir snabbare etablerade på arbetsmarknaden, får en tryggare anställning och en högre lön tidigare än de som gått ett högskoleförberedande program. 

Nu kan man också se att elever på yrkesprogrammen mår bättre och ser mer positivt på framtiden än de som går ett högskoleförberedande program. Det visar en undersökning från Ungdomsbarometern som WorldSkills Sweden beställt.

Det bottnar troligtvis i att ungdomarna ser vart utbildning leder till, att det finns jobb och möjligheter. Yrkesprogrammen består både av teori och praktik, vilket innebär att eleverna snabbt får kontakt med sin blivande bransch. Ungdomarna kommer ut i arbetslivet och får testa på sina framtida arbetsuppgifter under arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det blir väldigt tydligt hur yrkeslivet ser ut efter att skolan är avslutad.

Till hösten kommer yrkesprogrammen att ge högskolebehörighet, något som LO har jobbat hårt för. Det innebär att programmen kommer att ge två yrkesutgångar; ett yrke och möjligheter att studera vidare. Att välja ett yrkesprogram är ett smart val.

Eleverna kommer också ha lätt att få jobb efter utbildningen eftersom kompetensbristen är stor. Det saknas undersköterskor, kockar och snickare för att nämna några yrken. Om inget görs kommer det att saknas 300 000 yrkesutbildade till 2035, enligt SCBs prognoser. Det innebär att jobbmöjligheterna är goda för de som väljer en praktisk utbildning. 

Fler behöver välja en yrkesutbildning. Därför vill LO höja statusen på yrkesprogrammen, att programmen dimensioneras efter arbetsmarknadens behov och att studie- och yrkesvägledningen stärks. 

En yrkesutbildning är en fantastisk möjlighet att lära sig ett yrke, etablera sig på arbetsmarknaden eller byta bana mitt i livet. Det är också glädjande att många elever mår bra under utbildningen.

3 svar på ”Gladare elever på yrkesprogram ”

 1. Arne Johansson skriver:

  Informationen om yrkesutbildningar måste göras bättre så att den når fler elever och föräldrar

  1. Mia Nikali skriver:

   Jag håller med dig! Jätteviktigt att informationen om yrkesutbildningarna och dess möjligheter når både elever och föräldrar.

 2. Bo Jonsson skriver:

  Mycket bra skrivet som återuppväcker minnet av DYRK kurser vid universitetet för 50 och mer år sedan. Sådana startades upp 1970 för 25/5-or d.v.s. en begåvningsreserv som hade 25 års ålder och 5 års yrkesverksamhet. Startade och drev under några år en kurs som kallades Arbetsmarknadsteknik med personaladministration. Kursen bytte sedermera namn vari ordet teknik föll bort. Den var väldigt populär och jag försökte rekrytera från företag, myndigheter som hade med arbetsmarknaden att göra och givetvis fackliga organisationer till hälften och hälften studenter som tänkte sig få en viss yrkesinriktning. Numer tror jag alla som söker sig till den sortens kurs har yrkesverksamma år bakom sig. Den kurs jag körde hade fackets roll i samhället på schemat. Den s.k. svenska modellen för oberoende av politiska partier och regering, avtal om löner och arbetsvillkor vilket ju också ger arbetsgivarintressen utrymme. Se till att få med sådana aspekter i yrkesutbildningsprogram, d.v.s. hur samhället fungerar bäde bra och inte tillräckligt bra.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading