Till lo.se Sök Meny
Lägg inte ner branschskolorna

Lägg inte ner branschskolorna

Bristen på gymnasialt yrkesutbildade är stor. Det behövs fler murare, svetsare, målare, vårdadministratörer, undersköterskor, barnskötare och skogsmaskinförare, för att nämna några yrken. Då väljer regeringen att lägga ner branschskolorna som utbildar hantverkare till bristyrken, de skär även ner på antalet platser inom yrkesutbildningen. Det är fel väg att gå, eftersom kompetensbristen är akut. Och den kommer att öka.

Det har pågått en försöksverksamhet med branschskolor under ett antal år. Syftet har varit att säkra den nationella kompetensförsörjningen till utbildningar som få elever väljer på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Huvudmännen har kunnat söka statsbidrag för att kunna erbjuda sina elever en viss inriktning på en branschskola under ett antal veckor.

Det fina med branschskolorna är att resurser, utrustning och yrkeslärare med rätt kompetens har kunnat koncentreras till ett antal platser i landet.

Regeringen vill lägga ner branschskolorna till sommaren för att söktrycket har varit lågt. Hundratals elever har läst yrkeskurserna och fått en utbildning som är mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Det är positivt, men antalet studerande behöver öka.

Från LOs sida vill vi att försöket förlängs och utvecklas. Det tar tid att bygga upp en ny verksamhet och det har dessutom varit en pandemi under tiden. Flera branscher pekar ut två framgångsfaktorer: ett nära samarbete med branschen samt studiebesök från huvudmännen med rektor och intresserade elever. Det är viktigt att branschskolorna får rätt förutsättningar för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet.

Inte nog med att branschskolornas framtid är hotad, regeringen skär dessutom ner på antalet platser inom yrkesutbildningen. I budgeten för 2023 kommer det att bli nedskärningar på cirka 25 000 platser, enligt LOs uträkning. Det är lågt räknat. Nedskärningarna sker inom komvux/yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolan. Det är inte bra med tanke på att omställningsstudiestödet är på plats och arbetslösheten bedöms öka när konjunkturen viker nedåt.

Regeringen behöver satsa på yrkesutbildningen eftersom kompetensbristen är akut. Därför behövs branschskolorna, men även fler platser inom vuxenutbildningen. Jag hoppas att regeringen tänker om. Hur ska annars kompetensbristen lösas?

Under hela våren har artiklar på ämnet ”rädda branschskolorna duggat tätt, här kommer ett axplock av dem:

LO och fem förbund skriver i Dagens Samhälle.

Elektrikerna

Företagarna

Folkbladet Västerbotten

Svensk Byggtidning

Tidningen Näringslivet

Ett svar på ”Lägg inte ner branschskolorna”

  1. Arne Johansson skriver:

    Yrkesutbildningar för hantverkare är viktigt och det är självklart att utbildning behövs. Att lägga ner eller minska på utbildningsplatser är helt fel väg att gå. Det behövs mer stöd för utbildningen och information till de elever som visar intresse och information till alla syokonsulenten om möjligheten och vad utbildningen kan ge
    Behoven för dessa hantverkare måste belysas på ett positivt sätt som gör karriären tilldragande

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading