Till lo.se Sök Meny
En total hijacking

En total hijacking

Jag fortsätter på temat ”vad gör regeringen med utredningarna inom socialförsäkringsområdet?”. Den här gången är det inte en utredning som läggs ned – utan en utredning som kapas. En hijacking. Direktiven ritas om.

Ett antal regelförändringar inom sjukförsäkringen har genomförts de senaste åren. Meningen med förändringarna har varit att öka den ekonomiska tryggheten och flexibiliteten i sjukförsäkringen men också förståelsen för regelverket. Och på så sätt stärka sjukförsäkringens legitimitet. Tanken var att fler skulle kunna avsluta sin rehabilitering i trygga former och återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren. Den tidigare regeringen tillsatte därför en utredning för att utvärdera förändringarna. Observera att det var en utvärdering, man skulle alltså inte lämna förslag på lagändringar.

Den nuvarande regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv. Det innebär att man kan lämna förslag på lagändringar om det visar sig att ”sjukfallen inte avslutas så som är avsett utan blir omotiverat långa”. I samma andetag som man nämner att de lagändringar som har genomförts har inneburit längre sjukfall och ökade kostnader öppnar man upp för förslag på lagändringar. Det här är enligt mig oroväckande formuleringar.

Tidigare blev människor utförsäkrade under pågående rehabilitering trots att de hade goda möjligheter att återgå i arbete. Försäkringskassan har nyligen släppt en rapport som visar att majoriteten av sjukfallen där den sjukskrivna har pågående rehabilitering avslutas innan de varit sjukskrivna i 1,5 år. Det går inte att säga att sjukfallen blir längre och att kostnaderna ökar. Man behöver se bakom siffrorna. Vilket arbete går de tillbaka till? I vilken omfattning? Kommer de tillbaka till sjukförsäkringen?  

Utredaren är inte heller förhindrad att analysera effekter av Försäkringskassans arbete. Den tidigare regeringen gav Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans egen genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen. En rimlig uppdelning enligt mig. Det finns nämligen ett antal (andra) förändringar som gör att avslagen har minskat. Och de förändringarna har inte med lagändringar att göra utan med domar samt utredningar och granskningar av Försäkringskassans arbete.

Och uppdraget att analysera den försäkrades förståelse för regelverket eller bedöma om sjukförsäkringens legitimitet har stärkts? Det är struket. Det är uppenbarligen oviktigt att ta reda på om den sjukskrivna förstår vilka beslut som fattas.

Jag kan även tillägga att den särskilda utredaren har sparkats och sekreterare byts ut. Den nya särskilda utredaren har tidigare argumenterat för att en bortre tidsgräns (”stupstocken”) behövs. Den expertgrupp med forskare som var tillsatt är upplöst. Jag vet inte om en ny tillsätts.

Regeringen har kort sagt kapat utvärderingen. En cynisk person skulle säga att de vet vilka lagförslag de vill lägga fram. De behöver bara göra en utredning först. Målar jag fan på väggen? Jag hoppas det.

4 svar på ”En total hijacking”

 1. Araselly Silvera skriver:

  Oroväckande är bara ordet
  Bra artikel! Tack.

 2. Kim Nilsson skriver:

  Det är helt sant, Fan är inte målad på väggen. – Fan går mitt bland oss 😉

  Det har alltid varit sant och det är kanske tydligare nu?

  Vi behöver ta makten åter. Vilka vi nu är och vad makten nu än betyder…

 3. Georg Carlde skriver:

  Alla som hört ordet försäkring,kräks på allt som utreds om sjukförsäkring

 4. Anette skriver:

  Ja, men blir orolig när man läser hur politikerna styr bort det hela, med flytt folk i olika positioner… och som det känns ”smyger in” nya direktiv.
  Väldigt bra att detta tas upp bla i denna blogg, tack för det!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading