Etikettarkiv: sjukförsäkring

Ny statistik – de med högst inkomster fortsätter dra ifrån

avatar

I förra veckan kom ny inkomstfördelningsstatistik från SCB som visar att inkomstskillnaderna fortsätter öka. Den så kallade Gini-koefficienten för ekonomisk standard (ett vanligt använt spridningsmått som tittar på inkomsterna i hela fördelningen)[1] ökade från 0,317 år 2015 till 0,320 år 2016. Utvecklingen är del av en långsiktig trend, sedan mitten av 1980-talet har inkomstskillnaderna kontinuerligt […]

Idag tar politikerna troligen ett litet men viktigt steg i rätt riktning

avatar

Idag fattar förhoppningsvis riksdagens socialförsäkringsutskott beslut om att bromsa upp införandet av Försäkringskassans s.k. arbetsförmågeverktyg. Den kritik som bland andra LO levererat har tydligen tagit skruv och oppositionen med Tomas Eneroth i spetsen har varit framgångsrik i sin påtryckning. Nu tvekar också socialförsäkringsministern Ulf Kristersson och vill uppenbarligen stanna upp processen för att utvärdera verktyget innan han […]

Varför är det så tyst om ”utanförskapet”?

avatar

Igår berättade Arbetsförmedlingen (AF) att allt fler av de arbetslösa som är inskrivna vid AF tillhör grupper som står längst från arbetsmarknaden. Det påverkar utflödet till arbete, visar AF:s analys. Arbetslösheten är fortfarande hög och det påverkar inte minst dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara personer med långa perioder […]

Medelklassens växande fallandeångest – en allt viktigare politisk faktor?

avatar

Författarinnan Annelie Jordahl försökte för något år sedan fånga tidsandan i tre korta meningar: ”Om 1900-talet handlade om hur Fattig-Sverige blev Villa-Sverige så blir 2000-talet en spiral neråt. Medelklassen sjunker och vips blir de intresserade av klassperspektivet igen. Högst påtagligt börjar det angå dem själva.”

Kristdemokraterna fortsätter att lappa och laga på ett sönderslitet och ihåligt täcke…

avatar

I sin skrift ”En sjukförsäkring att lita på – Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen” skriver idag Kristdemokraterna (Kd) om hur man vill justera sjukreglerna. Kd skriver att man, trots redan gjorda justeringar av regeringen, fortfarande möter ”berättelser om personer som inte längre har den trygghet som sjukförsäkringen ska ge. Personer som varit sjuka länge och vars […]

SAP:s krisarbete kräver in(s)ikter om viktiga paradoxer!

avatar

”Svallfors visar att det finns en bred uppslutning kring en allmänt formulerad välfärdsmodell. Rautio pekar på att denna modell samtidigt urholkats på senare år.” Så skriver Peeter Jaan Kask i dagens NSD, där han på ett intressant sätt för samman mitt perspektiv med Stefan Svallfors ; d.v.s. två olika perspektiv som inte utesluter utan snarare kompletterar varandra. […]