Till lo.se Sök Meny
En ingrediens i en giftcocktail som hotar välfärden

En ingrediens i en giftcocktail som hotar välfärden

Idag kom nyheten att privata sjukvårdsförsäkringar ökade även under 2018. Drygt 650 000 personer i Sverige har idag en privat sjukvårdsförsäkring.

Försäkringarna är både ojämlikt och ojämställt fördelade. De är betydligt vanligare bland personer med hög inkomst och lång utbildning än bland personer med låg inkomst och kort utbildning. Två tredjedelar av de försäkrade är män. Storstäderna är överrepresenterade, men även Jämtland och Västernorrland har en högre andel med privata sjukvårdsförsäkringar än riksgenomsnittet.

Sannolikheten att ha en privat sjukvårdsförsäkring är störst bland 49-åringar för att sedan minska snabbt. En förklaring till det lär vara att försäkringen blir dyrare ju äldre man blir, eftersom risken att en person blir sjuk ökar med åldern.

När vi tar ett gemensamt ansvar för välfärden är hela befolkningen med och delar på riskerna. Det är rätt och smart. Att alla får tillgång till vård efter behov är bra för både individerna och hela samhället. Försäkringsbolagen som säljer privata sjukvårdsförsäkringar, däremot, erbjuder en försäkring med begränsat innehåll till en mindre grupp relativt friska personer. De vill inte försäkra personer med stora vårdbehov.

I boken När sjukvården blev en marknad beskriver professor Göran Dahlgren vilken syn på jämlikhet som ligger bakom kraven på att den privata finansieringen av sjukvården måste öka eftersom det anses omöjligt att höja skatten: ”I klartext innebär detta att man anser att låginkomsttagare med stora vårdbehov skulle ha råd att betala mycket mer medan yrkesverksamma manliga höginkomsttagare inte har det.”

Privata sjukvårdsförsäkringar är, med LOs förste vice ordförande Therese Guovelins ord, ”en ingrediens i en giftcocktail som hotar välfärden”. LOs senaste kongress 2016 beslutade därför att driva kravet att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården.

LO anser att sjukvårdsförsäkringarna skapar en ojämlik vård i dag och dessutom på sikt undergräver den svenska välfärdsmodellen med vård av hög kvalitet som fördelas efter behov.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading