Till lo.se Sök Meny
Ingen ska bli fattig på grund av sjukdom 

Ingen ska bli fattig på grund av sjukdom 

Lagom till 1 maj har jag och mina kollegor uppdaterat LOs program för en jämlik välfärd: Trygga välfärden. Förhoppningen är att programmet ska bidra till kunskap om hur vi bäst kan stärka en välfärd som ökar jämlikheten. Ett avsnitt har rubriken ”Ingen ska bli fattig på grund av sjukdom”. När det nu är kris i plånboken för många är sjukskrivna ännu mer utsatta.  

Den ekonomiska tryggheten för sjuka har urholkats på flera sätt. Den som blir sjuk och inte kan arbeta får mindre pengar av flera skäl. Ett är jobbskatteavdragen som skapar en skatteorättvisa där sjukskrivna betalar mer skatt på sin inkomst än de som förvärvsarbetar. Ett annat är att inkomsttaket i sjukförsäkringen inte har hängt med i löneutvecklingen. Taket i den allmänna sjukförsäkringen behöver höjas. Dessutom behöver ersättningsnivån vara 80 procent under hela sjukskrivningen. I dag sänks ersättningsnivån till 75 procent efter ett år för de flesta sjukskriva.  

Även karensavdraget gör sjuka fattigare. Avskaffandet av karensavdraget för alla är ett viktigt samhällsintresse för att motverka skadlig sjuknärvaro och smittspridning. Ett avskaffat karensavdrag är därmed positivt för samhällsekonomin och folkhälsan. Karensavdraget är en klasslagstiftning. De som har ett jobb där de kan jobba hemifrån småsjuka kan slippa avdraget. Men 9 av 10 LO-förbundsmedlemmar måste utföra sitt arbete på plats. Många har inte råd att förlora en dagsinkomst och går till jobbet fast de är sjuka. I diskussionen om karensavdrag pratas det om en självrisk. Men det finns redan en självrisk, i form av att inte hela inkomstbortfallet ersätts vid sjukdom samt kravet på läkarintyg. Detta tjänar samma syfte och är fullt tillräckligt. 

Sjukförsäkringen ska ge ett fullgott inkomstskydd vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Alla bidrar till försäkringen, och har samma rätt till ersättning vid sjukdom. När den stora majoriteten medborgare har sin inkomst försäkrad i samma sjukförsäkring fungerar den också som en riskutjämning. LOs ståndpunkter för att ingen ska bli fattig på grund av sjukdom är därför:  

  • Den som är sjukskriven ska inte betala mer skatt än den som arbetar på grund av jobbskatteavdraget.  
  • Inkomsttaket i sjukförsäkringen behöver höjas. 80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av sin inkomst om de är sjuka.  
  • Sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.  
  • Karensavdraget ska avskaffas permanent. 

2 svar på ”Ingen ska bli fattig på grund av sjukdom ”

  1. Karin skriver:

    Bra att frågan drivs. Det vore också bra om försäkringskassan följer de rådande reglerna som tyvärr nu med den blåbruna regeringen verkar kunna försämras ytterligare. Stupstocken avskaffades av förra regeringen men fortfarande nekas sjuka människor sin försäkring på grund av att det inte finns bevis i form av provsvar och röntgenbilder. Vi har ett rättsosäkert system i Sverige och ingen verkar förstå detta innan man själv är en av de drabbade.

  2. Georg Carlde skriver:

    Och när kommer arbetsskadeförsäkringen ordnas

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading