Till lo.se Sök Meny
Pension i rätt tid för alla

Pension i rätt tid för alla

Idag har Pensionsgruppen presenterat sitt förslag till reformering av pensionssystemet. Meningarna är delade om ifall de föreslagna förändringarna är bra eller dåliga för dagens och framtidens pensionärer. Min uppfattning är ”både bra och dåligt” och ”det beror på”. Fortfarande är många detaljer oklara vilket försvårar analysen.

1. Ett reformerat och förstärkt grundskydd

Förstärkt garantipension och höjt tak för bostadstillägg är en viktig reform för pensionärer med låga inkomster. Fler pensionärer kommer antagligen i framtiden att få högre bostadskostnader än idag med tanke på hur bostadsmarknaden utvecklas. Utöver detta skulle det behövas en förändring som gör att garantipensionen indexerades på samma sätt som för dem som arbetar. Med dagens regler kommer den som har garantipension att tappa i köpkraft gentemot de som arbetar.

2. Ett reformerat premiepensionssystem

De föreslagna förändringarna är bra men inte tillräckliga. Det bästa vore om premiepensionen avskaffades helt. Nackdelarna med stor spridning i pensionsutfall, oseriösa förvaltare och höga avgifter som äter av pensionen överväger eventuella fördelar. Det är i dagsläget oklart exakt hur många fonder som kommer att finnas kvar efter förändringen. Blir det 300 är det inte bra, blir det 10-12 går det eventuellt att acceptera. Förslaget om ”professionellt upphandlade” fonder är helt nödvändigt ifall systemet ska vara kvar.

3. Långsiktigt hållbara pensioner

Förslaget innebär att åldersgränserna i pensionssystemet höjs successivt. LO har tidigare sagt att en sådan reform kan accepteras, under förutsättning att detta kompletteras med kraftfulla åtgärder i arbetslivet och förändringar i socialförsäkringarna. Framför allt måste det bli enklare för den som inte orkar arbeta längre att kunna få sjukersättning istället för att tvingas ta ut sin pension i förtid. Mer om detta nedan.

Förslaget om att den som arbetat i minst 44 år ska kunna få garantipension tidigare än både med dagens regler och de framtida förändringarna är bra. Tyvärr kommer denna regel enbart gälla för garantipensionen. Diskussion har funnits om det även skulle kunna gälla uttag av den allmänna pensionen, vilket hade varit mycket bra för LOs grupper.

Det är helt nödvändigt att socialförsäkringarna följer med de höjda åldersgränserna, vilket nu också föreslås, men man kan fundera över vad brasklappen att ”reformen ska vara statsfinansiellt neutral” innebär.

Att frågan om höjd avgift finns med är mycket bra och att jag förutsätter att det fortsatta analysarbetet kommer att landa i att det är nödvändigt med en höjning på i vart fall ett par procent.

4. Åtgärder för ett hållbart arbetsliv

Denna fråga är helt central och får inte bara bli vackra ord utan måste resultera i konkreta förslag som kan göra skillnad vad gäller arbetsmiljö och utbildning. Det krävs dock även åtgärder för att fler ska kunna arbeta heltid, att fler får trygga anställningar, att man säkerställer barnomsorg och äldreomsorg, allt sånt som skapar möjligheter för alla att arbeta ihop en bra pension.

Även frågan om en delad föräldraförsäkring är en viktig reform i detta sammanhang eftersom kvinnor har en sämre utveckling av lönen efter det att de fått sitt första barn.

5. Ett råd för arbetsmarknadens parter och en delegation för äldre arbetskraft

Det är mycket bra att ett råd kommer att knytas till Pensionsgruppen. Vi ser gärna att detta råd blir något bestående eftersom så många av de frågor som har betydelse för pensionen berör olika delar av arbetslivet.

En delegation för äldre arbetskraft behövs också. Undersökningar visar att det finns en betydande åldersdiskriminering på svensk arbetsmarknad. Dagens regler i LAS bidrar till att Sverige har en av de högsta sysselsättningsgraderna hos 55-65-åringar i EU. Om detta skulle förändras så ökar risken att arbetsgivarna väljer bort äldre ännu mer än idag, inte bara vid anställning utan även vid uppsägningar.

6. Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension

Förändringar som rör åldersgränserna för avtalspensionen får inte bli för långtgående. Vi kan tänka oss att höja denna åldersgräns till max 60 år. En högre åldersgräns försvårar för parterna att träffa nödvändiga avtal om delpension, en viktig pusselbit både i omställningsarbetet och för ett längre arbetsliv.

Vi ser fram emot att delta i det fortsatta reformarbetet.

8 svar på ”Pension i rätt tid för alla”

 1. Ove skriver:

  Bra jobbat och skrivit, Rene`!

  1. Renée Andersson skriver:

   Tack Ove, kul att du gillade det!

 2. Kuya Larsson skriver:

  Pensionsuppgörelsen/sveket är en skam för LO och Socialdemokraterna.
  Ni kan inte ana hur förbannade vi är runt om i stugorna.
  På rasterna hörs tongångarna att det numera bara finns 2 partier kvar att rösta på.
  Dom 2 partierna som stod utanför uppgörelsen.
  2 partier som nog ingen av oss trodde vi någonsin skulle rösta på.

  1. Renée Andersson skriver:

   Hej Kuya!
   Du skriver inget närmare om vilka delar av pensionsuppgörelsen som du menar är en skam. Den består ju av flera delar. Grundskyddet för de pensionärer som har den lägsta pensionen ska höjas, premiepensionssystemet ska förändras i grunden, avgiften till pensionen kommer eventuellt att höjas, arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabiliteringsinsatser ska förbättras, åldersdiskriminering ska motverkas och åtgärder ska genomföras så att pensionerna blir mer jämställda. Alla dessa delar är mycket positiva och åtgärder som LO länge har krävt även om det finns delar här som vi helst hade sett ännu mer förbättrade. Jag hoppas att du också tycker att detta är bra saker.

   Men jag antar att det är frågan om höjda åldersgränser som du menar är en skam och som gör dig förbannad. Att det inte finns en chans i världen att de som arbetar i ett LO-yrke kommer att orka jobba så länge. Och jag delar den uppfattningen. Jag anser dock att ni inte ska behöva betala för ett slitigt arbetsliv genom att tvingas ta ut er pension redan vid 61 års ålder med låg pension resten av pensionärslivet som följd. Då får ni bära hela risken för ett slitigt arbetsliv själv istället för att vi alla gemensamt ser till att ni kan vänta med att ta ut pension . Ett sådant gemensamt ansvar innebär att den som är utsliten och inte kan fortsätta arbeta istället kan få förtidspension i form av sjukersättning, så att man slipper börja ta av den egna vanliga pensionen. Sjukersättningen ska man kunna få längre än idag, helst till 67 års ålder, så att man kan vänta med att börja ta ut sin egen pension tills dess. Då kommer den egna pensionen att bli mycket högre både eftersom pensionsinbetalningarna fortsätter under tiden som sjukersättningen gäller så att pensionsbehållningen blir högre, och eftersom pensionsuttaget skjuts upp så att pensionsbehållningen sedan ska fördelas på färre år än annars. Detta är alltså ett mycket bättre alternativ för den som är utsliten vid 61 års ålder än att börja ta ut den egna pensionen.

   I pensionsöverenskommelsen ingår också att sjukersättning ska kunna betalas ut längre än idag, först till 66 år och sedan fram till den nya riktåldern. Ett bra förslag tycker vi. Det kommer snart också ett förslag från regeringen som ska göra det lättare för fler än idag att få sjukersättning där Försäkringskassan ska kunna ta hänsyn till ålder när de gör sina bedömningar. Även det ett mycket bra förslag. Sammantaget kommer detta kunna få stor effekt på pensionsnivån redan för dem som börjar närma sig pensionsåldern nu och inte orkar jobba längre.

 3. Georg Carlde skriver:

  Hej Reneé
  Ja läser man FI utredning om personskador 15 /12 2017 så kan man utan besvär konstatera att FI nu kommit fram till att medicinska bedömningar från FMR skulle ha olika rekvisit?
  Ja LO har väl inte deltagit i denna undersökning, men det syns märkligt att LO ej uppmärksammat detta.
  Läser de olika sidorna beträffande rättskraften i PSA samt skiljedomar hos skiljenämnden, behöver man ej vara jurist, för att inse att FI fullständigt missat gällande rättpraxis.
  Kanske ett klargörande om parterna juridiska rättskraft att endast skadade skulle kunna överklaga, skilkjedom 122/93 visar att Parterna kan även överklaga samt yrka på skiljedom LO verkställde den framställan.
  Än värre blir det i PSA avtalet, som ej kan föras till civilrättslig domstol, Ett klart brott mot EMKR om Fair Trail.
  Så nu väntar vi ett klargörande från LO , hur länge ska svenska modellen trycka ned arbetsskadade, inom det statliga området.
  Den här gången
  kommer inte LO kunna mörka verkligheten

  1. Renée Andersson skriver:

   Hej Georg!
   Tack för dina synpunkter. Jag har dock lite svårt att se vad den har men pensionsuppgörelsen att göra.

 4. H.Neta skriver:

  Har man jobbat inom vården hela livet (ca 75-85%) så blir morgondagens pensionär mycket fattig.
  Vi kommer att få ut 11-12 tusen FÖRE skatt !! dessutom är det straffskatt om man går i pension före 66 års ålder !! Det borde istället vara en skattefri pension när den är så låg.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading