Till lo.se Sök Meny
På fem år har andelen svenska fattigpensionärer ökat från 10 till 18 procent

På fem år har andelen svenska fattigpensionärer ökat från 10 till 18 procent

Dagens, morgondagens och framtidens pensionärer behöver olika åtgärder för att deras pension ska bli bättre. Nya siffror visar att andelen svenska fattigpensionärer har ökat från 10 till 18 procent på bara fem år. Situationen blir allt mera dramatisk.

Stefan Löfven lovade häromdagen att tillsätta en utredning för att se över indexeringen av garantipensionen och bostadstillägget för dagens pensionärer.

Det är mycket bra och kan göra att de pensionärer som har låg pension inte halkar efter i relation till oss som arbetar eller till dem som får sin pension uppräknad med inkomstindex. Att fullt ut avskaffa skatteskillnaden mellan lön och pension är ytterligare ett sätt att minska ojämlikheten mellan pensionärer och yrkesarbetande.

Men framtidens pensionärer, det vill säga de som just kommit ut i arbetslivet, måste ges bättre förutsättningar att arbeta ihop till en egen pension som är så hög så att grundskyddet i form av garantipension och bostadstillägg inte behövs. En hög pension skapas genom hög lön, heltidsarbete, trygga anställningar, bra arbetsmiljö och tjänstepension. Det rimmar illa med diskussionen om att “sänka trösklarna” in till arbetsmarknaden genom att försämra anställningsskyddet, sänka lönerna och inte ställa krav på tjänstepension. En sådan politik kommer ofrånkomligen att leda till att ännu fler pensionärer i framtiden blir beroende av garantipension och bostadstillägg.

Morgondagens pensionärer, det vill säga de som ska gå i pension de närmaste åren, har svårare att hinna tillgodogöra sig eventuella förbättringar av arbetsvillkoren på samma sätt som framtidens pensionärer. Många arbetare i LO-yrken har svårt att jobba ens till 65 år.

Idag krävs dessutom arbete till minst 67 år för att pensionen inte ska bli allt för låg och beroende av grundskyddet. Ett sätt att höja pensionen för dessa grupper är att förbättra möjligheten att få sjukersättning samt att höja åldern för hur länge sjukersättning kan betalas ut. Det skulle göra det möjligt för fler att kunna skjuta upp sitt uttag av pension till exempelvis 67 år, vilket skulle göra att pensionen i slutänden blir högre.

Frågan om en bättre pension, idag imorgon och i framtiden, kräver gemensamma politiska beslut som tar sikte på både arbetslivets villkor, socialförsäkringssystemen och pensionssystemet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading