Till lo.se Sök Meny
Hur kan Engelska skolan tillåtas göra jättevinster – när andra skolor måste spara?

Hur kan Engelska skolan tillåtas göra jättevinster – när andra skolor måste spara?

Det är hårresande att läsa DNs reportage (2021-12-09) om Internationella Engelska skolan och dess jättevinster. Barbara Bergström grundade skolan och har tjänat närmare en miljard kronor på företaget. Det är skattepengar som hamnat i hennes privata ägo istället för att gå tillbaka till skolan. I reportage kan man läsa vidare att hon har blivit Sveriges första kvinnliga miljardär på köpet. Hennes affärsidé var att starta många friskolor och när hon sålde stora delar av verksamheten till amerikanska ägare 2012 tjänade hon 918 miljoner kronor, enligt DN. Samtidigt som många kommunala skolor tvingas att spara på läromedel, elevassistenter och särskilt stöd. Det beror på att skolpengens konstruktion. Idag får kommunala och fristående skolor lika stor skolpeng, fast kommunala skolor har skolpliktsansvaret och måste ha kapacitet att ta emot alla elever som söker sig dit.

När jag var barn hade Sverige ett av de mest jämlika skolsystemen i världen, men så är det inte längre. Idag styrs skolan av marknaden och riskkapitalister, där fristående skolor kan ha kö och därmed välja lönsamma elever. Resultatet har blivit bristande likvärdighet, ökad segregation och betygsinflation. Och enorma vinster som hamnar i privata fickor istället för att de går tillbaka till skolan. Man kan knappt tro att det är sant. Och en sak är klar – så här kan vi inte ha det! Problemet är att vi har ett system som tillåter att detta fortgår.

LO vill ha en jämlik skola, för alla barn. Där skolpolitiken läggs om från konkurrens och marknadsutsättning till att inrikta sig på att alla skolor ska vara bra. LO vill att vinstdriften i skolan stoppas.

Det har varit glädjande att följa skoldebatten under hösten. Det har rört sig i flera partier. Och det är bra. Socialdemokraterna beslutade till exempel på sin kongress att avskaffa marknadsskolan.

Efter en livaktig debatt beslutade S-kongressen om:

  • Att förbjuda vinstuttag ur skolan.
  • Kommunalt veto vid etablering av friskolor.
  • Reformerad skolpeng med större hänsyn till fasta kostnader.
  • Rättvist skolval, utan köer.
  • Offentlighetsprincip i alla skolor.

S-kongressen tog viktiga beslut för att komma tillbaka till en likvärdig skola och stoppa vinstuttag (läs mer här). Men det är många steg som återstår om detta ska bli verklighet. Det gäller att få med sig andra partier – och sen få majoritet för dessa förslag i riksdagen.

Om knappt ett år är det val i Sverige och jag tror att marknadiseringen av skolan kommer att bli en stor fråga. Vi kan inte fortsätta att ha ett system där friskolor, som Engelska skolan, tillåts att göra jättevinster på bekostnad av kommunala skolor. Låt oss avskaffa detta system – för alltid!

Lästips! Om du vill läsa mer om den svenska skolmarknaden kan jag rekommendera: ”De expansiva. En bok om skolmarknadens vinnare – och förlorare”. Den är skriven av Marcus Larsson och utgiven av Tankesmedjan Balans.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading