Till lo.se Sök Meny
Regeringens beslut att slopa arbetsmarknad ur läroplanen är helt fel väg att gå

Regeringens beslut att slopa arbetsmarknad ur läroplanen är helt fel väg att gå

Mitt under julrushen tog regeringen med stöd av SD beslut om nya ämnesplaner för gymnasieskolan, detta som ett led att anpassa gymnasieskolan till ämnesbetyg efter det beslut riksdagen tog i början av 2022 på initiativ av den förra regeringen. I samband med den här anpassningen har det också gjorts en översyn av det centrala innehållet i ämnesplanerna. Efter att Skolverket har publicerat dem visar det sig nu att man i den grundläggande kursen i samhällskunskap, som alla elever läser, helt har strukit de avsnitt i de centrala innehållet som behandlar arbetsmarknaden och dess funktionssätt.

Det här är riktigt illa, inte minst med tanke på att det berör många elever som efter gymnasieskolan kommer att möta arbetslivets verklighet i praktiken och särskilt allvarligt är det för eleverna inom de gymnasiala yrkesprogrammen. Arbetslivets villkor är inte något marginellt i människors i vardagsliv utan snarare en central del i deras vardag och har i allra högsta grad en avgörande betydelse för deras livsvillkor.

Skolan måste lära ut hur det fungerar i arbetslivet, till exempel vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd och som arbetsgivare, om den svenska modellen, att lagstiftning inte täcker allt på arbetsmarknaden utan mycket regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare. Många av eleverna i gymnasieskolan har redan idag ett extrajobb och LOs erfarenhet är att många ungdomar utnyttjas på grund av låga kunskaper om sina rättigheter som anställda. Ungdomar behöver inte mindre utan mer kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar, hur löner och villkor regleras i kollektivavtal.

Idag anges i den grundläggande kursen i samhällskunskap att undervisningen bland annat ska behandla Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen.

Det avsnittet har regeringen alltså helt strukit i det centrala innehållet och har nu ersatts med, Resursanvändning, tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, till exempel frågor om välfärd, grundläggande prisbildning, företagande, arbetsliv, hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet.

En bred palett som spänner över flera områden och som lärare ska koka ner till konkret undervisning parallellt med annat centralt innehåll i samhällskunskap. Här finns det stor risk att centrala kunskaper om arbetsmarknaden, partsmodellen och arbetsmiljö kommer hamna på undantag när det inte specifikt anges att det ska behandlas i undervisningen.

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka vad polisen och professorn i kriminologi Amir Rostami i en nyligen publicerad rapport om arbetslivskriminalitet landade i för slutsats. Han rekommenderade bland annat att, vi behöver värna den svenska modellen med kollektivavtal. Att låta arbetare organisera sig är ett motmedel mot både arbetslivskriminalitet och människoexploatering. Amir Rostami har helt rätt. En hög facklig anslutningsgrad och företag med kollektivavtal är grunden för ordning och reda på arbetsmarknaden och värnet mot dåliga arbetsvillkor och utnyttjandet av människor. Det här behöver elever undervisas om.

Skolminister Lotta Edholm fick under den senaste frågestunden i riksdagen frågan om hur unga människor ska få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden när regeringen nu har strukit de delar om arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö ur ämnesplanen för gymnasieskolan. Skolministern hänvisade i sitt svar till den pågående läroplansutredningen, att utredningen även ska ”se över hur ämnesplanerna har fungerat i gymnasieskolan.”

Det är ett märkligt svar. Läroplansutredningen gäller grundskolan och har inget sådant uppdrag, inte mer än att utredaren även ska lämna förslag på vidare hantering av läroplaner och andra styrdokument för de frivilliga skolformerna. Dessutom ska läroplansutredningen vara klar den 28 februari 2025, det vill säga, innan de nya ämnesplanerna ska börja gälla den 1 juli 2025. Det hänger inte inte riktigt ihop och framstår som en märklig ordning.

Regeringens beslut att stryka skrivningarna i det centrala innehållet om arbetsmiljö, arbetsrätt och den svenska arbetsmarknadsmodellen är fel väg att gå. Här behöver regeringen tänka om och göra rätt och det finns gott om tid att göra det innan de nya ämnesplanerna ska börja gälla.

5 svar på ”Regeringens beslut att slopa arbetsmarknad ur läroplanen är helt fel väg att gå”

 1. Bo Jonsson skriver:

  Nog så viktig information, men hade S riksdagsmän fått ta del av dina eller LOs synpunkter och kunnat avslöja okunnigheten hos Lotta Edholm eller vilseledande argumen? Jag tror att ni måste börja jobba direkt med en eller annan riksdagsman som vet vad som pågår av utredningsarbete i LO: På min tid hade vi direktkontakt.

 2. Arne Johansson skriver:

  Den politik som visade vägen för beslutet att stryka arbetsrätt och arbetsmiljö från skolan vill väl inte ha en arbetare som vet vilka rättigheter och arbetsmiljö som arbetaren ska kunna begära. Det verkar också vara ett sätt att minska på fackföreningsrörelsen makt och roll på arbetsmarknaden

 3. Hans Andersen skriver:

  Det är en tillgång för unga människor och få kunskap om hur vår arbetsmarknad funktioner och regelverk. När jag var yngre och hade förmånen och bli inbjudna till några mellanstadig klasser, hur eleverna tonade ner politiska frågor, men istället passade på och fråga om arbetsmarknadens funktioner. Ofta var frågorna av mycket grundläggande karaktär. Min slutsats av mina träffar med skolelever var att dom hade behov av att både diskutera och att få information om hur just arbetsmarknaden både som vuxen och sommarjobbare kan fungera, både röra utmaningar som individ, för facket och arbetsgivarens roll. Behovet har jag själv upplevt när jag gick på gymnasiet i Danmark, först vid kontakt med politiska ungdomsförbund i både Danmark och Sverige upplevde jag att sakuppgifter kunde diskuteras på ett informativ och kritiskt sätt.

  Att arbetsmarknadsutbildning skall ingå i vårt utbildningsväsen utformat för olika nivå i vår utbildningar på ett sakligt och objektivt sätt inför kunskaps inhämtning och granskning av elever vid olika tillfällen.

  Att Regeregens och Sverige Demokraternas förslag om att ta bort inslaget i utbildningsplan området röran området arbetsmarknaden, skall bli avisat av Sveriges Riksdag. Alternativt omarbetas för att förstärks kunskapsområde.

  Vänliga Hälsningar
  Hans Andersen

 4. Nils Andersson skriver:

  Valde medborgarna. En regering. Som styrs.Leds av SD. Så får man räkna med konsekvenser . Det är i skolan. Man förbereds för vuxenlivet. Då är det av stor vikt. Att man får lära sig. Det som är meningen med livet. Inga politiska. Eller religösa inlägg.

 5. Ylva Bergström skriver:

  Det är illavarslande, vi kan konstatera att kunskaper om arbetsmarknaden, arbetsmarknadens parter , roller och funktion är tillbakasatt men framförallt snedfördelat. Att ta bort kursinnehållet är helt fel väg att gå (Bergström & Bertilsson 2020 )

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading