Till lo.se Sök Meny
Effekter av rutavdraget – avsiktliga eller oavsiktliga?

Effekter av rutavdraget – avsiktliga eller oavsiktliga?

Igår beslutade regeringen om en lagrådsremiss om utökat rutavdrag med fler tjänster och höjt tak till 75 000 kronor. Därmed kommer regeringen ett steg närmare att genomföra punkt 16 i Januariavtalet. Frågan har utretts och varit på remiss som bland annat LO svarade på. Hur remissinstanser har svarat nämns i lagrådsremisser och ibland svarar regeringen på kritik och synpunkter. I den här lagrådsremissen står:

”Några remissinstanser, däribland Akademikerförbundet SSR, LO, Kommunal och PRO, menar att en utökning av antalet tjänster som berättigar till rutavdrag riskerar påverka det kommunala åtagandet, särskilt i förhållande till de äldre kommuninvånarna. Regeringen förstår denna farhåga men detta är inte avsikten med förslaget.”

Regeringen förklarar att lagstiftningen om det kommunala åtagandet inte har ändras. Alltså är åtstramade äldreomsorg inte avsikten. Det finns två problem med det, dels att äldreomsorgen har stramats åt under flera decennier utan att lagstiftningen har ändrat, dels att den borgerliga regering som införde rutavdraget tänkte sig att rut-tjänster skulle ersätta hemtjänst. I propositionen om skattelättnader för hushållstjänster argumenteras för att den minskning av hemtjänst som skett (och av allt att döma antas fortsätta) kan ersättas med privat betalda rut-tjänster:

”Minskningen av andelen som får hjälp från hemtjänsten har bland högutbildade äldre åtföljts av en ökning av köpta tjänster på den privata marknaden medan de bland lågutbildade äldre i stället har skett en ökning av anhörigas omsorgsinsatser. En möjlighet till skattereduktion skulle kunna medföra att den obetalda arbetstiden minskar.” (Prop. 2006/07:94)

Avsikten var alltså att fler ska ha råd att ersätta eller komplettera en otillräcklig hemtjänst med köp av skattesubventionerade rut-tjänster. Det skulle minska den obetalda anhörigomsorgen, som ökat på grund av åtstramad äldreomsorg. De äldre som inte har råd med rut-tjänster, trots skattesubvention, nämns inte. Inte heller möjligheten att stärka äldreomsorgen för alla, snarare än att underlätta privat köpt hjälp för vissa.

Ett exempel på hur rutavdraget, och tanken att äldre i högre utsträckning ska köpa tjänster de har behov av privat, påverkar det kommunala åtagandet är omställningsarbetet inom äldreomsorgen i Lilla Edets kommun. Det beskrivs på s. 19 i omsorgsnämndens protokoll från 25 maj i år.

För att spara pengar har kommunen tänkt att personer som har råd att betala ett företag för städning och inköp inte längre ska få de insatserna från kommunen. Det förändrade arbetssättet beskrivs så här:

”Vid omprövning av bistånd i form av inköp, städ och fönsterputs ges avslag till alla som har betalningsutrymme då behovet kan tillgodoses på annat sätt.”

Effekterna av det nya arbetssättet uppmärksammades i somras i P4 Väst med ett inslag om att kommunen utan förvarning dragit in städning och inköp för Vincent Rolandsson, 70 år. I beslutet hänvisade kommunen till att Vincent har råd att köpa de tjänsterna privat. P4 Väst talade med flera experter som förklarade att kommunen bryter mot Socialtjänstlagen. En kommun får inte ta hänsyn till någons ekonomiska situation vid beslut om hemtjänst. Efter några dagar drog kommunen tillbaka beslutet om Vincents städning och inköp och medgav att de hade fel.

I Lilla Edet motades alltså försöken att minska det kommunala åtagandet tillbaka, men det krävde medial uppmärksamhet och expertkunskap om lagstiftningen. Finns den beredskapen i alla kommuner? Oroande är också att Lilla Edets omställningsarbete, enligt omsorgsnämndens protokoll, har genomförts tillsammans med en konsult. Vilka fler kommuner har använt samma konsult?

I takt med att äldreomsorgen stramas åt minskar även stödet för en skattefinansierad välfärd, och viljan att bidra till välfärden via skatten. När resursstarka äldre köper rut-tjänster istället för hemtjänst minskar deras intresse för hög kvalitet i den offentligt finansierade äldreomsorg. Då röstar de för skattesänkningar och ännu mer rutavdrag (vilket ju kan förklara att inte ens en pandemi och omfattande ekonomisk kris får Centerpartiet att backa från kravet på utökat rutavdrag). Det leder oss bort från generell välfärd efter behov till en otillräcklig offentligt finansierad välfärd som kompletteras med skattesubventionerade tillägg för de som har råd.

En sådan tudelad välfärd skapar ett ojämlikt samhälle och social utsatthet. Forskning som jämför olika länder visar att det är i länder där den offentligt finansierade välfärden möter behoven hos det stora flertalet som det finns mest resurser kvar till de fattigaste. Det förklaras med att viljan att betala skatt är högst i de länder där alla får ut något från välfärden.

Det är bra att regeringen inte avsiktligt vill att rutavdraget ska tränga undan äldreomsorg, men politiska beslut har även oavsiktliga effekter. En effekt av rutavdraget är att vi får olika välfärdssystem för fattiga och rika – i strid med idén om den generella välfärden som omfattar alla efter behov. En regering och en riksdag som vill värna den generella välfärden måste förhålla sig till den effekten, oavsett om den är avsiktlig eller oavsiktlig.

7 svar på ”Effekter av rutavdraget – avsiktliga eller oavsiktliga?”

 1. Birgitta Larsson skriver:

  Rutavdraget har varit fel hela tiden. Avskaffa det för gott!
  Vansinne att istället höja det.

 2. Anders Hedin skriver:

  Ja, det är ju uppenbart vad nyliberalerna håller på med . “Roll back the welfare state”.

 3. Timo skriver:

  Det här visar bara vart Sverige är på väg, det är pengarna som styr. S är tyvärr på väg mot borgarnas syn på arbetarnas plats i detta land.

 4. Sven Samuelsson skriver:

  Jaa, det är som vanligt med kapitalismen! Mycket har skall mer ha! helst på bekostnad av alla de andra resurssvaga, bara dom själva klarar sig, alltså låginkomsttagare som får vända på varje krona för att få det att gå runt varje månad för sitt uppehälle ! ! !
  Nej, avskaffa rotavdraget helt, det är ju bara höginkomsttagare och de rika med hus eller bostadsrätt som kan använda detta och dom har råd att betala Hela kostnaden själv! Varför skall jag låginkomsttagare, med min skatt, vara med och betala deras reparationer, renoveringar, utbyggnader etc. liksom i RUT, gräsklippning, buskar, rabatter, med mera, med mera, jag kan ju inte nyttja det alls!
  Jag bor i en hyresrätt Familjebostäder, och har förstahandskontrakt på den och bott där i 22 år när jag försökte få rot eller rut bidrag för att sätta in luftkonditionering, det var så jäkla varmt inne på sommaren, men gissa vilket svar jag fick!
  Du äger ju inte din lägenhet eller huset så Du kan inte få någon hjälp med det, kostnadsbidrag! Men jag får vara med och betala motsvarande till husägare och bostadsrättsinnehavare! Snacka om jämlikhet inför lagen ! ! ! och jämlikhet mellan individerna ! ! ! Fy fan!
  Nej, se till och ta bort både Rot och Rutavdragen de missbrukas och fuskas med och gör samhället mer och mer korrupt och det är bara de rika som kan nyttja dem och ha råd med det, och de skor sig på de fattigas bekostnad ! ! !

 5. Inger nordgren skriver:

  Det var bra skrivit jag vill bara gråta när jag läser om rutavdrag men är maktlös.Jag har arbeta 50 år är 72 år skulle ej ha råd (skulle ej använda rut även om jag hade råd)

 6. Tobias skriver:

  Makten korrumperar och detta är ytterligare ett bevis på ynkedomen som finns i bidragssystemet för rot och rut.
  Man ger hellre bidrag i miljardklassen för denna typen av tjänster istället för att lägga dem på bostäder eller bättre försäkringar till alla dem som behöver hjälp och stöd.

  Ja vad säger man!

 7. Anita Berger skriver:

  Det här är ett led I hela omgörandet av Välfärdsstaten och den generella välfärden till
  att bli något helt annat. ”Den svenska modellen”– vad är det idag.? Uttrycket används för en rad olika företeelsen, som inte har särskilt mycket att göra med de idéer som en gång ledde till att skillnaden mellan folk och folk, mellan alla medborgare, blev så mycket mindre. Nu går utvecklingen åt motsatt håll sedan rätt länge. Många äldres utsatthet samt bristande omsorg, hjälp och stöd för alla som behöver det är
  ett exempel på detta. Detta borde förstås fortsatt ingå i en generell välfärdsmodell. Och inte tillåtas trasas sönder av helt andra idéer , som ökar skillnaderna mellan ” folk och folk”!
  Saken är väl. beskriven i artikeln.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading