Till lo.se Sök Meny
Skärpta krav i sfi

Skärpta krav i sfi

LO har svarat på lagrådsremissen om skärpta krav i sfi. Vi avstyrker förslaget att sfi ska begränsas till tre år, men tillstyrker förslaget att den som har rätt att delta i sfi ska få möjlighet att läsa utbildningen i en annan kommun än hemkommunen.

Regeringen vill att sfi ska begränsas till max tre år. Men LO vill istället se KLIVA-utredningens förslag (som lagrådsremissen bygger på) om att tidsbegränsa sfi till fyra år med möjlighet till individuell förlängning med ett år i taget.

LO anser att syftet med utredningen var bra, det vill säga att likvärdigheten inom sfi skulle stärkas, att genomströmningen skulle förbättras och övergången till och kombinationen med annan utbildning skulle underlättas.

Risken med regeringens nya linje är att färre klarar utbildningen. Och att färre lär sig språket, blir integrerade och etablerade på arbetsmarknaden. Det vore olyckligt.

I dag har vi många bristyrken inom till exempel hälso- och sjukvården, industrin och i flera hantverksyrken. Det är viktigt att sfi-utbildningen, i kombination med annan aktiv arbetsmarknadspolitik, är av hög kvalitét, så att nyanlända får förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Och bli en del av det svenska samhället. 

Etableringsjobben, som är framförhandlade av arbetsmarknadens parter, är ett bra exempel på hur man kan kombinera arbete och utbildning för att skapa förutsättningar för långtidsarbetslösa och nyanlända att få jobb. Etableringsjobben är en kollektivavtalsmodell som möjliggör för anställda att på arbetstid, utan löneavdrag, kunna delta i svenska för invandrare.

LO tycker det är bra att regeringen öppnar upp för att personer som har rätt till sfi ska kunna läsa svenska för invandrare i en annan kommun än hemkommunen, om det finns särskilda skäl till det. Det skulle till exempel kunna vara möjligt att kombinera sfi med en insats, en yrkesutbildning eller arbete som finns i en annan kommun än hemkommunen.

Bristen på yrkesutbildade är stor. För att fler ska få rätt yrkeskunskaper måste genomströmningen i sfi öka. Men då är frågan om att korta sfi-utbildningen till tre år verkligen är rätt väg att gå. 

Frågan som kvarstår är: Vad händer när tidsfristen gått ut och en person behöver ytterligare språkstudier?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ett svar på ”Skärpta krav i sfi”

  1. Arne Johansson skriver:

    Språket är viktigt kanske det viktigaste
    Att begränsa SFI är småaktigt och en dålig idé

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading