Till lo.se Sök Meny
Centerpartiet, stå emot skolbolagslobbyisterna!

Centerpartiet, stå emot skolbolagslobbyisterna!

Det är positivt att Centerpartiet äntligen erkänner att det är ett problem att likvärdigheten i skolan har försämrats (DN Debatt 26/1 2021). Tyvärr kommer deras förslag inte att bidra till någon lösning. När regeringen nu ska se över skolsystemet är det viktigt att vi åter tar chansen och bygger en jämlik skola – för alla barn. En skola som vi är stolta över. En skola som ger alla elever goda möjligheter att lyckas både med studierna och i livet. En skola som åter blir ett internationellt föredöme. Åstrandutredningen, ”En mer likvärdig skola” innehåller kloka förslag för ökad likvärdighet och minskad segregation som LO står bakom.

I skollagen står det att den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas – oavsett bakgrund, förutsättningar, bostadsort eller skolform. I början på 90-talet framhölls den svenska skolans framgångar och likvärdighet som ett internationellt föredöme. Men idag brister jämlikheten och elevernas socioekonomiska bakgrund återskapas allt mer i skolresultaten. Det är något som PISA-undersökningarna bekräftar.

Det nuvarande skolvalssystemet har en stor påverkan på likvärdigheten. Idag kan till exempel vårdnadshavare ställa sina barn i kö till friskolor redan från BB. Det innebär att platserna kan vara uppbokade långt innan skolstart och det är ofta högutbildade föräldrar som ansöker. Detta är djupt olyckligt eftersom det spär på segregationen.

Åstrandutredningen föreslår att Skolverket får sköta hela antagningen och att kö som urval avskaffas. Vårdnadshavarna får istället söka skolor i samband med att barnet ska ansöka om skolplats. Upptagningsområdena ska kunna ritas om, så att läkarens och truckförarens barn lättare kan mötas i samma klass.

Centerpartiet vill behålla köerna, man ska kunna ställa sitt barn i kö tre år före skolstart. De som gynnas är återigen högutbildade föräldrar som tillbringar mycket av arbetstiden vid datorn och som snabbt kan knipa en plats, men knappast bussförarens eller barnskötarens barn. Det vore intressant att höra argumenten, eller är det så enkelt att Centerpartiet helt enkelt hellre vill värna friskolornas vinster än att ha en likvärdig skola? För friskolorna gör stora vinster på våra skattemedel genom att locka till sig lättundervisade elever, öka klasstorlekarna för att sen minska antalet lärare och resurspersonal. Och det är klart att friskolorna vill behålla kö som urval, hur ska de annars kunna säkra att “vinstgivande” elever söker sig till deras skola?

Låt oss en gång för alla komma från kö som urval, men även rätta till skolpengssystemet. Utredningen föreslår att de kommunala skolorna får en större skolpeng och de fristående en mindre. Det är helt rätt, med tanke på att de kommunala har ansvaret för skolplikten. Det innebära att de alltid ska vara beredda att ta emot en nyinflyttad elev. Och om en friskola väljer att lägga ner eller gå i konkurs måste de kommunala ta emot eleverna.

Det är dags för Centerpartiet att våga stå emot skolbolagslobbyisterna. Låt oss nu ta chansen och forma en likvärdig skola. För alla barn.

Ett svar på ”Centerpartiet, stå emot skolbolagslobbyisterna!”

  1. Sven Samuelsson skriver:

    Alla skolor och utbildningar skall vara i Statens – Samhällets regi så att läroplan, kunskapsförmedling och övrigt är samma för alla skolor och utbildningar, höga som låga!
    Det skall inte finnas några som klarar sig bättre på grund av Guldsked i munnen eller tex. rika föräldrar och annat mygel!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading