Till lo.se Sök Meny
Dubbel seger för jämställdhet och solidaritet

Dubbel seger för jämställdhet och solidaritet

Nu är den på plats. Det var länge sedan det hände senast. En ny kollektivavtalad försäkring har sett dagens ljus. Den ger alla privat och kooperativt anställda rätt till extra ersättning när de är föräldralediga. Och varför är det så märkvärdigt? Rätt till extra ersättning har väl funnits i de flesta kollektivavtal ganska länge. Jo, det är riktigt att de flesta avtal haft villkor om föräldralön/föräldraersättning. Det finns dock två stora fördelar med att det nu istället blir en kollektivavtalad försäkring.

De avtal om föräldralön som finns nu ser väldigt olika ut beroende på vilken bransch eller yrke de gäller för. Branscher/yrken med relativt sett större förhandlingsstyrka har haft möjlighet att förhandla fram högre ersättning än branscher med mindre förhandlingsstyrka. Generellt är det också så att de som haft bäst villkor om föräldralön är manligt dominerade branscher. Och tvärtom, de med sämt villkor om föräldralön är kvinnligt dominerade branscher. Med den nya kollektivavtalade försäkringen får alla anställda, oavsett bransch eller yrke, exakt samma ersättning när de är föräldralediga. Första segern för jämställdhet och solidariet!

När rätten till föräldralön är reglerad i kollektivavtalet innebär det att arbetsgivaren får en extra kostnad när någon av de anställda är föräldralediga. Eftersom kvinnor, fortfarande, är föräldralediga i större utsträckning än män kan därför regeln om föräldralön göra det svårare för kvinnor att bli anställda. Men med den nya kollektivavtalade försäkringen försvinner ett av arbetsgivarens argument att inte anställa kvinnor. Alla arbetsgivare kommer att betala samma premie för försäkringen, oberoende av om de har män eller kvinnor, äldre eller unga anställda. Andra segern för jämställdhet och solidaritet!

En grundförutsättning är förstås att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Kollektivavtalet är grunden för alla extra ersättningar som kan betalas ut exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet, pension m.m. Kollektivavtalade försäkringar är ett ekonomiskt fördelaktigt och effektivt sätt att ordna detta. De anställda behöver inte oroa sig för om de förlorar rätten till ersättning om de vill byta arbetsgivare. Så länge de fortsätter att tillhöra kollektivet privata arbetare har de kvar exakt samma förmåner. Bra för de anställda och bra för svensk arbetsmarknad!

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading