Till lo.se Sök Meny
Vem kan studera utan pengar till mat och hyra? 

Vem kan studera utan pengar till mat och hyra? 

Omställningsstudiestödet är en succé och antalet sökande har överträffat alla förväntningar. Över 32 000 har sökt omställningsstudiestödet sedan starten (1 oktober 2022). Det är positivt och vittnar om ett stort intresse av att kompetensutveckla sig eller yrkesväxla. Men CSN behöver fler handläggare för att hinna hantera alla ärenden. Myndigheten äskade 50 miljoner i vårändringsbudgeten och fick – noll kronor. Det är anmärkningsvärt.

Regeringen anser att CSN istället får omfördela resurser inom myndigheten till fler handläggare. Om en myndighet får mer arbetsuppgifter måste de även få resurser till att anställa mer personal. Allt annat är orimligt. 

Det är också viktigt att människor som sökt omställningsstudiestödet och kommit in på sin utbildning får ett snabbt svar på sin ansökan. Det har rapporterats om att många studenter har avsagt sig sin studieplats eftersom de inte hunnit få svar från CSN. För vem kan studera utan pengar till mat och hyra? 

Omställningsstudiestödet är ett mycket bra system för omställning. Det är framförhandlat av arbetsmarknadens parter för att människor ska få ekonomiska förutsättningar att kunna studera mitt i livet när de har barn, bostadslån och omkostnader. När parterna nu har tagit sitt ansvar och levererat ett fantastiskt system för omställning måste regeringen uppfylla sin del av överenskommelsen.

Därför måste regeringen tillföra mer pengar till CSN, så att de kan anställa fler handläggare. Och det brådskar. Många sökande väntar på svar från CSN.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har uppvaktat regeringen i ärendet och även skrivit artiklar om detta. Nu är det hög tid för regeringen att agera!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading