Till lo.se Sök Meny
Högre framtida pension för dagens unga arbetare

Högre framtida pension för dagens unga arbetare

LO har äntligen kommit överens med både Svenskt Näringsliv och Fremia (kooperationen) om sänkning av åldern för när pensionspremien till avtalspensionen ska börja betalas in. Slopade åldersgränser i pensionsplanerna är ett krav som LO haft på agendan under lång tid och det känns otroligt bra att vi nu kunnat ta de första stegen.

Från och med den 1 januari 2021 sänks startåldern för när inbetalning av pensionspremie till Avtalspension SAF-LO och GTP ska göras från 25 år till 24 år. Startåldern kommer därefter att sänkas till 23 år från och med 2022-01-01 och till 22 år från och med 2023-01-01. Detta är som sagt var de första stegen med det självklara målet att helt slopa åldersgränserna, både uppåt och nedåt.

När målet är uppnått kommer det innebära en månatlig pension som enligt prognos är mellan 1 200 och 2 700 kronor högre än med nuvarande åldersgränser. Storleken på höjningen beror på vilken genomsnittlig avkastning som kan förväntas. Denna förbättring av avtalspensionen är ett viktigt steg på vägen mot LOs mål om en pension som sammanlagt motsvarar 70 procent av slutlönen.

Från och med år 2023 kommer pensionspremien även till Avtalspension SAF-LO att rapporteras, beräknas, inbetalas och överföras månadsvis istället för årsvis till den pensionsförvaltare som den anställde valt. Det är viktigt för att ge den som vissa månader har en inkomst över taket i Avtalspension SAF-LO möjlighet till den extra avsättningen på 30 procent.

Den så kallade vållandeprövningen vid arbetssjukdom i TFA-försäkringen tas bort. Det innebär att alla godkända arbetssjukdomar som visat sig efter 2020-12-31 kommer att ersättas fullt ut enligt skadeståndsrättsliga regler. Även denna förbättring är ett krav som funnits med länge på LOs dagordning och nu får alltså privata arbetare samma förbättring som sedan länge finns i den kommunala och den kooperativa försäkringen.

Kravet på läkarintyg för nära anhörigs skada vid dödsfall i arbetet tas bort från TFA-försäkringen. Det innebär att det istället förutsätts att en nära anhörig har drabbats av en psykisk skada och att ett engångsbelopp betalas ut till samtliga nära anhöriga (exempelvis make, maka, sambo, barn).

Åldersgränsen (tidigare 75 år) för att kunna få ersättning vid cancersjukdom orsakad av asbestexponering tas bort helt, vilket innebär att den som drabbas av en sådan arbetssjukdom även sent i livet kan få ersättning.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi kan bocka av uppfyllandet av ett antal bifallna kongressbeslut. Det hade inte varit möjligt utan den solidariska uppslutningen av alla LO-förbund bakom dessa krav. Vi är stolta men inte nöjda och jobbar oförtrutet vidare med att få på plats ytterligare förbättringar i de kollektivavtalade försäkringarna.

9 svar på ”Högre framtida pension för dagens unga arbetare”

 1. Tobias skriver:

  Du glömde sista stycket i överenskommelsen Reene, som lyder som följer och är en skam av LO att sälja ut sina arbetsskadade före detta medlemmar:
  I uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO ingår även att arbetsgivarna får en återbetalning av premier som de har betalat in till den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Återbetalningen, som handlar om miljardbelopp. möjliggörs av att kapitalförvaltningen i försäkringsbolaget AFA givit överskott.

  detta är inte 1:A gången som LO struntar i arbetsskadeförsäkringen som hör ihop med AFA-Försäkring. Man gjorde likadant 2016 fast då var rubriken annorlunda.

  Trots detta har Afa Försäkring så mycket pengar att de ställts inför hotet att betala flera miljarder i vinstskatt. Facket och arbetsgivarna har diskuterat vad man i stället kan göra med pengarna. Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO och ledamot i Afa Sjukförsäkrings styrelse, var med och beslutade om att sammanlagt 40 miljarder skulle betalas tillbaka till arbetsgivarna.
  40 miljarder kronor extra fanns hos facket och Svenskt Näringslivs försäkringsbolag Afa. Vem skulle få pengarna? En av dem som bestämde att beloppet skulle ges till arbetsgivarna var LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

  Så arbetarna får sämre villkor, och arbetsgivarna får pengar. Trots att arbetarna, åtminstone inledningsvis, har avstått pengar för att få villkoren. Jag tycker fortfarande att det finns en motsättning! Då är överskottet inte bara företagens pengar, ändå? Det framstår i ena stunden vara hugget i sten att pengarna tillhör arbetsgivarna. I nästa stund skulle kostnaden för förbättringar landa på arbetarna. I den tredje var alltihop en förhandlingsfråga?

  LO får nog börja att agera bättre mot alla dem som skadas på jobbet och värna deras villkor.

  1. Renée Andersson skriver:

   Hej Tobias!
   Du skriver att arbetarna får sämre villkor och att arbetsgivarna får pengar. Jag förstår inte riktigt din tanke där, LO har ju just förhandlat fram bättre villkor för arbetarna i både avtalspensionen och i TFA-försäkringen? Jag ser inte det som att vi struntar i TFA-försäkringen.
   Det är riktigt att arbetsgivarna får återbetalning av premier från AFA Sjukförsäkring då det uppstått ett överskott där som inte behövs för att uppfylla villkoren i försäkringen. Överskottet finns sedan 2008 då alliansregeringen kraftigt försämrade sjukförsäkringen som AGS-försäkringen är ett komplement till. I alla förmånsbestämda försäkringar, vilket AGS-försäkringen är, är utgångspunkten att arbetsgivarna garanterar de framförhandlade förmånerna och därför får betala högre premier om många blir sjuka och får betala lägre premier om färre blir sjuka. Trots noll-premie under ett flertal år har det blivit ett överskott i försäkringen som nu använts både till återbetalning till arbetsgivarna och bättre villkor för arbetarna.

 2. Ove Ivarsen skriver:

  Bra jobbat, Renee!
  Hälsar Ove

 3. Lars Sjöberg skriver:

  Bra jobbat. Det är viktigt att avtalspensionen betalas in tidigare.
  Att vållandeprövningen försvinner är bra då det har varit väldigt svårt att få arbetssjukdomar godkända.

 4. Tobias skriver:

  Det ä’r väl bra att man får avtal riktade mot den nya generationen, samtidigt får man inte glömma alla dem som gjort detta möjligt. Historielöshet är den värsta synden!

  Okej en liten historielektion är på sin plats.
  Följande är; Facket startade försäkringsbolag för att anställda som skadats på jobbet snabbt och enkelt skulle få ersättning.

  Idén var enkel. Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet.
  Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för de som skadats, och den sortens arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till.

  Så hur ser det ut i dag?
  Drygt 40 år efter det historiska avtalet får bara en liten del av dem som anmäler en arbetssjukdom sin skada godkänd. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag Afa har samtidigt så mycket pengar på hög att 40 miljarder kronor har betalats tillbaka till arbetsgivarna.

  Man undrar vad som hände?

  1. Renée Andersson skriver:

   Tobias!
   Alla de som uppfyller villkoren för arbetsolycksfall eller arbetssjukdom får sin skada godkänd och får ersättning enligt villkor och skadeståndsrätt.

 5. Georg Carlde skriver:

  Du ska först slåss i 3 instanser hos Försäkringskassan sen blir TFa att slåss emot
  Kolla hur månfga som får covid 19 godkänt som arbetsskada.
  Se målet svea Hovrätt T4820-20 som pågått i 33 år.
  Killen skadades 1988, och Lo står inte på hans sida på grund av grumligt avtal

  Georg Carlde
  fd Huvudskyddsombud

 6. Tobias skriver:

  Nu skriver vi 2021, och nu står vi här med en arbetsskadeförsäkring som endast ger ett fåtal med arbetsrelaterad sjukdom ersättning. Arbetsmiljöarbetet går på sparlåga, det förebyggande arbetet är inte längre prioriterat.

  Arbetsgivarna har fått som de velat, de har tagit kommandot över ett LO som inte har något intresse av eller ork till att återställa de gamla villkoren. Man sitter numera med andra ord i knä på motparten, och struntar i medlemmarna trots kraftig kritik under hela 2000-talet.

  Dessa obekväma fakta som Dagens Arbete redovisat i sina artiklar visar med all tydlighet vad samarbetet lett till. Hur kunde det sluta så illa? Trångsynthet/inkompetens är ord som passar in när man gör en historisk tillbakablick.

  1. Renée Andersson skriver:

   Tobias!
   Du har helt rätt att den allmänna arbetsskadeförsäkringen har havererat helt och att alldeles för få får sin arbetsskada prövad hos Försäkringskassan. LO driver frågan politiskt och överväger att anmäla Sverige för brott mot ILO-konventionen gällande arbetsskador. Under tiden gör vi vad vi förmår med vår gemensamma LO-styrka för att förbättra villkoren i den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading