Till lo.se Sök Meny
Är du behagfull lilla vän?

Är du behagfull lilla vän?

”Förkroppsligade och utbytbara”. Så beskriver Paula Mulinari, forskare vid Malmö högskola, situationen för anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Vi är på en nordisk facklig konferens för att diskutera förekomsten av sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang- och turistnäringen. Branschen står ut, vid sidan av omsorgs- och handelsområdena, med sin höga andel av anställda som utsätts för sexuella trakasserier på arbetet. Sexuella anspelanden, krav och kränkningar hör till vardagen. Men varför?

Orsakerna är flera. Det i första hand uppenbara: alkohol i kombination med mäns förgivettagna tillgång till kvinnors kroppar. Det handlar också om föreställningar om arbetets karaktär; kvinnodominerade tjänstebranscher där de anställda förväntas vara närvarande, tillgängliga och tillmötesgående i miljöer där kunden alltid har rätt.

Men det handlar också på vilka villkor vi säljer vår arbetskraft och vad som förväntas ingå i transaktionen mellan köpare och säljare, arbetstagare och arbetsgivare.  ”Estetiseringen av arbetet” innebär att vi inte bara säljer vår arbetstid utan också vår person/lighet. Det vi bär med oss för att förhöja värdet på det arbete eller den tjänst vi utför. Ett vinnande leende, en entusiasm, ett fördelaktigt yttre eller en generös attityd till att erbjuda det där lilla extra.  Mönstret finns inom såväl arbetar- som tjänstemannabranscher, men tar sig olika uttryck. .

För kvinnor i arbetaryrken innebär estetiseringen av arbetet inte sällan att man förutom att sälja sin arbetstid säljer idén om en tillgänglig kropp. Kroppsarbete i en konkret och tilltalande form.  Sexuella antydningar och skämt i gemytlig krogmiljö i ena änden av spektrumet, den papperslösa kvinnan som tvingas skura skolgolvet naken medan hennes chef tittar på i den andra.

Inom tjänstemannayrken kan det snarare handla om att förutom det arbete man är anställd att utföra också förväntas erbjuda sin lojalitet, sin fritid och sina personliga åsikter i paketet. Gränslösheten handlar inte längre bara om övertid och att vara tillgänglig på mejl och telefon dygnets alla timmar. Det handlar om att tillgängliggöra dig själv för att höja din arbetsgivares trovärdighet och konkurrenskraftighet. I arbetet såsom på fritiden.

Skillnaden mellan att bli grovt sexuellt exploaterad på arbetet och att hantera förväntningen att främja bilden av din arbetsgivare på sociala medier är uppenbar. Men ändå är den inte milsvid. Den gemensamma grunden ligger i utvecklingen mot en osäkrare arbetsmarknad där anställningsbarhet är allt och visstider och ekonomisk osäkerhet gör att anställda måste acceptera att lägga in ett högre värde i transaktionen, men inte vara säker på att få något tillbaka. De prekära arbetsvillkoren sprider sig över allt större delar av arbetsmarknaden. Utan ett genuint krafttag mot osäkerheten är ett säkert: priset för att arbeta kommer att bli allt högre.

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading