Till lo.se Sök Meny
Hållbar pension åt alla!

Hållbar pension åt alla!

Vad krävs för att fler ska få minst 70 procent av lönen i pension? LO konstaterar i sin slutrapport om pensionssystemet att pensionsnivåerna blir alldeles för låga trots heltidsarbete i 45 års tid. Detta beror främst på att medellivslängden har ökat och att det därför krävs heltidsarbete i ytterligare 2 år för att få en pension på den nivån, det vill säga till 67 år.

Medelpensioneringsåldern i ett genomsnittligt LO-yrke är dock 63,8 år. Det är långt kvar till de 67 år som krävs och för den som tvingas ta ut sin pension vid 63 år blir pensionsnivån mycket låg. En rad åtgärder behöver därför göras för att åtgärda detta. På lite längre sikt handlar det om att skapa ett arbetsliv och arbetsvillkor som gör att fler orkar arbeta de extra år som krävs. Bättre arbetsmiljö, rätt till heltid, fasta anställningar och bra omsorg för barn och gamla ger den arbetande befolkningen de förutsättningar som krävs.

På kort sikt och för dem som står i begrepp att snart gå i pension är dock den viktigaste åtgärden att förlänga och förbättra möjligheten att få sjukersättning. Den som får sjukersättning förlorar väldigt lite i pensionshänseende eftersom ersättningformen ger bra pensionsrätter i systemet. Blir det dessutom möjligt att få sjukersättning till 67 år kan uttaget av den allmänna pensionen skjutas upp, vilket ger ytterligare högre pension.

Premiepensionen skapar, i sin nuvarnade utformning, allt för stora skillnader i pensionsutfall mellan två individer med exakt samma livsinkomst. Det är inte rimligt att turen ska avgöra hur stor pensionen blir. Dessutom innebär utformningen med 800 fonder stora utmaningar och kostnader för individen. Det är oacceptabelt att stora värden, som skulle kunna generera pension, försvinner i vinster till fondbolag och försäkringsrådgivare. Premiepensionen ska därför avskaffas och premierna istället gå till inkomstpensionen.

Dessutom bör en gas införas i inkomstpensionen som gör det möjligt att höja pensionerna lite extra om det finns stora överskott. Det är inte rimligt att det enbart ska gå att bromsa i dåliga tider, det måste också vara möjligt att gasa när det går bra.

Om det visar sig att dessa åtgärder inte räcker för att åstadkomma högre pensioner måste ytterligare avsättningar göras till pensionen. Då är det ökade premier till inkomstpensionen som måste till så att alla som arbetar får möjlighet till högre pensionsavsättningar. Vi kan inte ha ett arbetsliv och ett pensionssystem som skapar fattigpensionärer och höga kostnader för staten genom att allt fler blir beroende av garantipension och bostadstillägg.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading