Till lo.se Sök Meny
Arbetsskadeförsäkringen är skadad

Arbetsskadeförsäkringen är skadad

Tidningen Byggnadsarbetaren rapporterar om arbetsskadade som inte får den ersättning som de har rätt till. Skälet är bland annat att Försäkringskassan inte gör sitt jobb och prövar rätten till livränta. Antalet prövade arbetsskadeärenden har därför sjunkit dramatiskt de senaste åren och antalet godkända arbetsskador är nu nere på historiskt låga nivåer.

Arbetsskadeförsäkringen måste utformas så att de anställda känner tillit till försäkringen och tillämpningen måste stämma överens med vad folk i allmänhet tycker är rimligt och rättvist. Försäkringen ska naturligtvis också var utformad och tillämpas på ett rättsäkert sätt, så att ingen blir diskriminerad. Så fungerar det inte idag och därför krävs det stora förbättringar i arbetsskadeförsäkringen så att syftet med den uppfylls. En av de viktigaste är att se till att Försäkringskassans prövning sker så fort som möjligt.

Den som anmäler en arbetsskada får som regel inte sin anmälan prövad av Försäkringskassan förrän det är fråga om dennes rätt till arbetsskadelivränta. Eftersom livränta bara beviljas den som gör en bestående inkomstförlust på grund av skadan, kommer frågan om arbetsskada i de flesta fall upp först i samband med prövning av sjukersättning. Då har det vanligvis gått flera år sedan sjukfallets början och bevisningen försvåras därmed. Reglerna för att få sjukersättning beviljad har också skärpts sedan 2008. Detta är en avgörade förklaring till att allt färre numera får sina arbetsskador prövade.

Därför är det nu dags att återinföra den arbetsskadesjukpenning som togs bort 1993. Rätten till arbetsskadesjukpenning bör prövas från dag 91. En av fördelarna med en sådan förändring är att prövningen av en arbetsskada hos Försäkringskassan då sker mycket tidigare, vilket i sin tur underlättar sambandsbedömningen. Detta skulle särskilt vara till stor hjälp för alla de kvinnor som drabbas av belastningsjukdomar i sitt arbete. Ju längre tid det går mellan det att besvären uppstod och tills prövningen sker, desto svårare är det att bevisa sambandet med arbetet. Och desto lättare att hitta andra orsaker till besvären, sådant som inte är relaterat till arbetet.

En sådan tillämpning kan inte kallas rättssäker och innebär framför allt att arbetsskadeförsäkringen inte fyller sitt syfte; att fullt ut ersätta inkomstbortfall som orsakats på grund av arbetet. Denna skada måste därför repareras omedebart.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading