Till lo.se Sök Meny
Den tredje månaden spelar roll – LO-papporna ökar sin föräldraledighet mest! 

Den tredje månaden spelar roll – LO-papporna ökar sin föräldraledighet mest! 

År 2016 infördes en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. I dagarna kom Försäkringskassans analys av effekterna av reformen och om den lett till en mer jämn fördelning av föräldrapenningdagar mellan föräldrarna. Rapporten visar att reformen fått störst genomslag bland LO-grupper.

Efter att den tredje reserverade månaden infördes har LO-pappor ökat sitt uttag med 7 dagar under barnets två första år. En ökning från 64 till 71 dagar i snitt. Det är klart mer än pappor med kort respektive lång utbildning som bara ökade sitt uttag av föräldraledighet med 3 respektive 1 dag.

Fortfarande är det pappor med lång utbildning som använder flest föräldrapenningdagar under de två första åren, runt 90 dagar. Men LO-grupperna ökar snabbast och betar av delar av de skillnader som finns.

Det är glädjande. Dels för att reformen levererar och visar att reserverade månader är det mest ändamålsenliga sättet att åstadkomma ett jämställt föräldraskap och stärker barns rätt till båda sina föräldrar. Men också för att resultaten motbevisar den ogina bilden av “arbetarmannen” som ojämställd och ointresserad av att vara hemma med sina barn, som florerar som en jämförelse till den “jämställda medelklassmannen”.

Det handlar istället om att en rätt utformad familjepolitik stärker alla pappors rätt att vara hemma med sina små barn. Ju jämnare könsfördelning på en arbetsplats och ju längre utbildning mamman till barnet har, desto längre föräldraledighet tar män.

Attityderna till föräldraledighet på arbetsplatsen och mammans drivkraft att gå tillbaka till arbetet har stor påverkan på pappornas ledighet. På arbetsplatser där beredskapen för föräldraledighet är låg är det svårt att ensam bryta normer. Tidigare studier har visat att arbetsgivares attityder till anställdas föräldraledighet är viktiga för föräldrars beslut att dela upp ledigheten. Det har funnits exempel på negativa mönster på mansdominerade arbetsplatser, som så många LO-pappor jobbar på. Att mötas av – eller vara rädd för att mötas av –  reaktioner som “Vad ska du göra hemma? Sitter du ner när du pissar också?” från sin chef eller kollegor man ansöker om ledighet påverkar mäns handlingsutrymme att vara föräldrar på samma villkor som kvinnor. Då krävs en lagstiftning som stärker pappors rätt.

Det finns många olika steg kvar att gå mot ett jämställt och jämlikt arbetsliv och föräldraskap. Men med fler reserverade månader i föräldraförsäkringen tar vi ett stort kliv framåt.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading