Till lo.se Sök Meny
Backa upp skyddsombuden – de behövs allt mer!

Backa upp skyddsombuden – de behövs allt mer!

Det finns en roll, inskriven i arbetsmiljölagen, som har som uppgift att vara målvakt för att se att arbetsgivaren inte låter bli att åtgärda arbetsmiljöriskerna som kan förorsaka ohälsa, skador och död i jobbet. Det är skyddsombudet.

En roll som funnits i över 100 år och fortfarande fungerar, även om det förekommer att en del skyddsombud angrips av arbetsgivare som tycker att det är besvärande att någon kan sätta strålkastarljuset på problem och med stöd av lagen kräva att de åtgärdas. Den som står mellan arbetstagarna och arbetsgivarna och påverkar för att nya lösningar ska hittas för en hållbar hälsa, säkerhet och verksamhet.

För att kunna bidra och driva arbetsmiljöfrågor har det fackliga skyddsombudet ett starkt repressalieskydd, just för att det finns arbetsgivare som inte gillar att arbetsledningsrätt inte är helt oantastlig utifrån arbetsmiljölagens krav och skyldigheter. Klart att det är besvärande att ett skyddsombud har rätt att lägga sig i hur arbetet leds, fördelas och genomförs, men alternativet att riskera att hamna i brottsutredningar för vållande av annans skada eller död borde vara betydligt mer besvärande för arbetsgivaren. Den slutsatsen gör tyvärr inte alla arbetsgivare. 2016 gjorde min företrädare Sten Gellerstedt och Sanna Melin en rapport om trakasserier av skyddsombud i LO förbunden. Av rapporten framkom att 12 procent av skyddsombuden (närmare 60 000 st.)  upplevde att de hindras eller trakasserats på grund av att de försöker utföra sitt uppdrag, och hela sex procent hade råkat ut för hot eller våld under det senaste året. Det är ofta tuffare att stå upp som skyddsombud på små arbetsställen upp till 50 anställda, och därför behövs de regionala skyddsombuden som ett extra stöd hos de mindre arbetsgivarna som inte alltid har en egen HR-avdelning som kan ta ett extra ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs.

De regionala skyddsombuden har branschkunskap och vet vilka arbetsmiljörisker som är vanligt förekommande och hur de kan åtgärdas på smidigaste sättet för att skydda arbetstagarna, men också bidra till en hållbar verksamhet. De allra flesta arbetsgivare har ett bra samarbete med de regionala skyddsombuden som bidrar med kunskap till verksamheten som små arbetsgivare inte alltid har. De regionala skyddsombuden bidrar även till att stödja nya skyddsombud i din roll och att arbetsgivaren kan komma igång med arbetsmiljöarbetet och ha en skyddskommitté.

När det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs i samverkan genom skyddskommittén, såsom arbetsmiljölagen beskriver, då har det regionala skyddsombudet gjort sitt jobb och slutar vara ett stöd till arbetsstället men kan fortfarande vara ett stöd till det nya skyddsombudet. En schysst arbetsgivare som är rädd om sin arbetskraft tycker i allmänhet att detta fungerar bra, vilket det fortfarande gör för flertalet. Sen har vi det här gänget som inte bara genom okunskap missar att efterleva arbetsmiljölagstiftningen utan gärna undviker den för att slippa lägga resurser på förebyggande arbetsmiljöåtgärder utan istället lägga de resurserna till vinst, dom är inga fans av skyddsombud. Den kategorin arbetsgivare är sällan fans av fackföreningar heller. Det är där den osunda konkurrensen och arbetsmiljödumpningen sker. Där vi också kan hitta systematisk användning av otrygga anställningsvillkor, grå arbetskraft, systematiskt övertidsarbete utan lön med mera. Men det är just på dessa arbetsplatser behovet av regionala skyddsombud och facklig närvaro är som allra störst. Det är här mobilisering och organisering av arbetstagarna måste ske för att kunna vända trenden. Det här är samma situation som när det begav sig för den fackliga rörelsen och anledningen till att lagen om arbetarskydd och instiftandet av skyddsombud kom till: för att säkerställa att arbetsgivarna tar sitt ansvar för att se till att arbetstagarna ska kunna gå hem från jobbet hela och friska, idag och imorgon.

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant som måste kunna lita på att kollektivet av arbetskamrater backar upp när arbetsmiljöfrågor ska drivas. Hur bra skyddsombudet kan bidra till arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen beror mycket på uppbackning av arbetskamrater, men än mer på uppbackningen av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att ge skyddsombudet den tid som krävs för uppdraget men är även skyldig att ombesörja att skyddsombudet, samt sina chefer, får grundläggande arbetsmiljöutbildning för sina respektive uppdrag.

Utan kunskap är det svårt att utföra ett gott arbetsmiljöarbete, och det gäller såväl chefer som skyddsombud. Vad sådana utbildningar ska innehålla har centrala parter från fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer ombesörjt genom de partsgemensamma arbetsmiljöutbildningarna genom Prevent och Suntarbetsliv. Men det är den lokala arbetsgivaren som måste se till att skyddsombud och chefer får gå utbildningarna så att de kan göra ett gott jobb i samverkan för att förebygga ohälsa, olyckor och död i arbetet. Parterna gör flera fördjupade utbildningar utöver grundutbildningen, beroende på i vilka områden det finns ett extra stort kunskapsbehov. Ett sådant område är kemiska hälsorisker.

Under 2018-2019 genomförs en europeisk arbetsmiljökampanj med syfte att öka kunskapen hos arbetstagare, skyddsombud och chefer om kemiska hälsorisker, och hur de ska förebyggas och hanteras för att minska skador och arbetssjukdomar som exempelvis cancer. Prevent har på uppdrag av parterna tagit fram KemiGuiden som ett stöd till arbetsplatser i sitt arbetsmiljöarbete med kemikalier. Kolla in den och använd den!

På nästan alla arbetsplatser finns det kemikalier i någon form, på en del arbetsplatser finns det flera hundra kemikalier som dagligen hanteras. Oavsett antal så är det viktigt att veta om dom är hälsofarliga eller ej. Med nedanstående film med professor Ann-Beth Antonsson vill LO bidra till att öka kunskapen om hälsofarliga kemikalier på arbetsplatserna. Oavsett vem du är, skyddsombud eller ej, är det viktigt att ha en liten orientering om hur det på ett enkelt sätt går att få reda på om kemikalierna är hälsofarliga och i såfall på vilket sätt. Kolla in kortfilmen på fem minuter så får du en snabb guidning om faropiktogram och säkerhetsdatablad.

Lycka till med ert arbetsmiljöarbete och backa upp skyddsombuden i deras viktiga uppdrag!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading