Till lo.se Sök Meny
Mer AI på schemat

Mer AI på schemat

Arbetsmarknaden förändras snabbt och i vissa branscher går utvecklingen extremt fort. Artificiell intelligens, AI, kommer att påverka många yrken. En del mer, andra mindre. Men en sak är säker, de flesta av oss kommer att behöva fylla på med ny kunskap under arbetslivet.

Sex av tio arbetstagare kommer att behöva vidareutveckla sina kompetenser eller byta spår innan 2027. En bidragande orsak är utvecklingen av Al, enligt en ny rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Syftet med rapporten är att analysera hur AI kan påverka yrkeshögskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida behov. Efter en snabb sökning på namn och innehåll i yrkeshögskolans pågående programutbildningar på ord som AI, automation och robot får de fram att cirka 10 procent av studenterna läser en utbildning som har koppling till AI.

Siffran skiljer sig dock åt mellan olika inriktningar och är högst för teknik- och tillverkning och lägst för hälso- och sjukvård. Det hänger troligtvis ihop med hur fort tillämpningen av AI har gått i olika branscher.

Fördelen med yrkeshögskolan är att den anpassar sitt utbud och innehåll efter förändringarna på arbetsmarknaden. LO tycker det är bra att yrkeshögskolan är ”snabbfotad”. Det är nödvändigt på en föränderlig arbetsmarknad.

I takt med att AI påverkar jobben måste också arbetsgivarna ta sitt ansvar och kompetensutveckla sin personal. LO menar att det är nödvändigt för att arbetarna ska ha rätt kompetens och det är avgörande för att arbetsgivarna ska klara sin kompetensförsörjning. Det går inte att tänka ”AI-utvecklingen berör inte mig”. För alla yrken kommer att påverkas mer eller mindre.

Jobb som kommer att påverkas i hög utsträckning är repetitiva (till exempel ekonomiassistent), medan yrken där den mänskliga kontakten är viktig påverkas i låg utsträckning (till exempel barnskötare). Om AI-drivna verktyg införs och används på rätt sätt, kan många yrken dra nytta av utvecklingen, där kan AI bli en viktig ”assistent”. De flesta av oss kommer att möta den nya tekniken i olika sammanhang, därför är det också viktigt med rena digitala baskunskaper samt ett kritiskt och analytiskt tänkande kring tekniken.  

Hur tänker då LOs medlemmar kring kompetensutveckling?

Förra året gjorde LO en undersökning riktad till arbetare (mer om detta kan du se i LO Play). En fråga vi ställde handlade om viljan att lära nytt. 9/10 svarade att de är villiga att utveckla sina kunskaper för att kunna utföra nya arbetsuppgifter. Den är en bra grund för att möta utvecklingen.

För att kunna studera när man har barn och omkostnader måste det finnas förutsättningar. Och nu finns det. Nyligen infördes omställningsstudiestödet som möjliggör för individen att studera mitt i livet, nu kan man få 80 procent av en normal lön i 44 veckor för studier som stärker ens ställning på arbetsmarknaden. Det är positivt och något LO arbetat för.  

För att arbetare ska kunna kompetensutveckla sig eller byta bana har yrkeshögskolan en viktig roll. Kurser och program behöver ha ett relevant AI-innehåll och arbetsgivare måste kunna köpa in personalutbildningar som möter morgondagens arbetsmarknad.

För det livslånga lärandet är här för att stanna. Och vi kommer att få se mer AI-kunskaper på schemat i framtiden.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading