Till lo.se Sök Meny
Tänderna är en del av kroppen

Tänderna är en del av kroppen

Majoriteten av befolkningen har en god tandhälsa och besöker tandvården regelbundet. Men de växande klasskillnaderna avspeglar sig i vår tandhälsa. Förutom tandlösa leenden kan dålig tandhälsa leda till annan ohälsa såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, strokes och luftvägssjukdomar. Hos äldre finns det ett samband mellan tandhälsa och risken att få lunginflammation. Att fler får bättre tandvård är med andra ord även bra för folkhälsan och minskar framtida sjukvårdsutgifter.

Tänderna är en del av kroppen och behovsprincipen bör genomsyra hela tandvårdssystemet. Det behövs därför en reformplan för att steg för steg integrera tandvården i hälso- och sjukvården. Det behöver skapas villkor som gör att kostnaderna för tandvård blir överkomliga för alla medborgare och att tandvården på ett bättre sätt än i dag integreras i sjukvården. Att besöka tandvården ska egentligen inte vara dyrare än att besöka sjukvården. Subventionsgraden ska öka så att fler har råd att besöka tandläkaren.

Högkostnadsskyddet behövs stegvis byggas ut. Skyddet bör utformas så att det i högre utsträckning stimulerar fler att uppsöka tandvården. Dagens självrisk för den enskilde innebär en orimligt hög tröskel in i tandvården. Högkostnadsskyddet träder in först efter åtgärder som kostar mer än 3 000 kronor. Dessutom bör det allmänna tandvårdsbidraget göras om till ett generellt bidrag som är lika för alla och som bör höjas. Även det särskilda tandvårdsstödet bör höjas.

LOs ståndpunkter är därför:

  • Tandvården ska steg för steg integreras i hälso- och sjukvården. 
  • Subventionsgraden ska öka så att fler har råd att besöka tandläkaren. 

Vill du läsa mer om LOs ståndpunkter kring tandvård kan du läsa uppdateringen av LOs program för en jämlik välfärd: Trygga välfärden. Kapitel 9 handlar om tandvård.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading