Till lo.se Sök Meny
Svensk Försäkring kokar soppa på en spik och Sveriges Radio går på det

Svensk Försäkring kokar soppa på en spik och Sveriges Radio går på det

I morse hade Sveriges Radio en nyhet om att privata sjukvårdsförsäkringar ökar kraftigt. Vi som jobbar med politisk påverkan vet att det bästa sättet att nå ut med sitt budskap är att skapa nyheter kring frågan. Då får man ofta stå oemotsagd. Försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring är mycket skickliga på detta.

Till den här nyheten, skriver Ekonomiekot Extras producent som i ett mail ber om en rättelse av en tidigare version av denna blogg, har Ekonomiekot kontaktat Svensk Försäkring och bett dem ta fram siffror om sjukförsäkringarna, uppgifter som inte publicerats tidigare. Det var inte Svensk Försäkrings initiativ.

Den information Svensk Försäkring gav Ekonomiekot är att premierna inbetalda till svenska försäkringsbolag för sjukvårdsförsäkring har ökat med 9 procent, till 1,5 miljarder kronor. De totala inbetalda premierna till privata sjukvårdsförsäkringar var förra året 3,4 miljarder kronor. Huruvida ökningen av premierna till de svenska bolagen är en ökning av de totala inbetalda premierna eller bara beror på att kunder har bytt till svenska bolag framgår inte. Jag har svårt att se att det duger som stöd för nyhetens rubrik “Sjukvårdsförsäkringarna ökar kraftigt”.

Det kan förstås vara så att försäljningen av privata sjukvårdsförsäkringar har fortsatt att öka. Det är fortfarande en liten del av befolkningen som har sjukvårdsförsäkring, ungefär sex procent av hela befolkningen. Så potentialen för tillväxt är stor. Försäkringsbolagen marknadsför sig aggressivt och kommer med nya affärsupplägg. Svensk Försäkring släpper statistiken om antalet privata sjukvårdsförsäkringar först efter årsskiftet och det lär bli en nyhet återigen där de får medieutrymme oemotsagda.

Ekonomiekot intervjuar även en VD för ett nystartat cancerförsäkringsbolag som hävdar att intresset för deras försäkring är stort eftersom många besöker deras hemsida. Om de sålt några försäkringar får vi inte svar på, men VDn får berätta att det finns brister i den svenska cancervården. Däremot nämns inte att försäkringsbolaget har fått kritik från andra läkare för att deras affärsidé späder på människors oro för att de inte ska få den bästa vården. Cancersamordnaren Hans Hägglund och verksamhetscheferna på Regionala cancercentrum ifrågasätter också företagets möjligheter att bedriva cancervård av hög kvalitet.

Nyheten är tagen ur ett längre program om försäkringsbranschen, Ekonomiekot Extra, som publicerats under eftermiddagen. Även i det längre programmet får bara försäkringsbranschen komma till tals, men det nämns att det finns kritiker av privata sjukvårdsförsäkringar som kommer höras i Ekots andra program.

Det finns politiska intressen som vill sänka tilltron till den offentligt finansierade sjukvården. Att sprida bilden av att allt fler att köper privata sjukvårdsförsäkringar bidrar till att skapa en känsla av att den offentligt finansierade sjukvården inte räcker till. Timbro lobbar intensivt för privat finansiering i välfärden, den fråga de har utsett som sin nästa politiska strid. Moderata ungdomsförbundet, MUF, kräver att Sverige ska gå över till ett system med privata sjukvårdsförsäkringar. Och finansborgarrådet i Stockholm, Irene Svenonius (M), gav nyligen ut en bok där hon argumenterar för att avskaffa inte bara sig själv utan alla regionpolitiker och skattefinansierad vård överhuvudtaget och istället införa försäkringslösningar. Läkaren Fanny Nilsson beskriver pedagogiskt, i krönikan ”En krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård”, hur Moderaterna i Stockholm genom sin sjukvårdspolitik bryter sönder stödet för offentligt finansierad och styrd sjukvård.

Vi riskerar att slarva bort den välfärd vi har byggt upp. Om du är i Stockholm i morgon, kom på seminariet Slaget om välfärden, där John Lapidus, Åsa Plesner, Jesper Meijling, Enna Gerin och jag diskuterar hur vi bäst kan försvara den generella välfärden.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading