Till lo.se Sök Meny
Sverige behöver en modern och hållbar arbetslinje för 2010-talets arbetsmarknad

Sverige behöver en modern och hållbar arbetslinje för 2010-talets arbetsmarknad

Den borgerliga jobbpolitiken klarar inte att hantera de krav på utbildning, kompetens, omställning och hälsa som dagens arbetsmarknad ställer. Istället växer klyftorna på arbetsmarknaden. Regeringen har monterat ner både de förebyggande och de rustande delarna av arbetslinjen. Därför vill vi ersätta den med en ny, modern och hållbar arbetslinje för 2010-talets arbetsmarknad.

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Vi är långt ifrån full sysselsättning och den långvarigt höga arbetslösheten gör att trygghet och utvecklingsmöjligheter i arbetet fördelas allt mer ojämlikt mellan löntagarna. Utvecklingen har pågått under så lång tid, och fört oss längre bort från den svenska modellen än vad många tycks tro, att många riskerar att ta dagens arbetsmarknadssituation för given. Då är vi illa ute. Någonstans i framtiden finns en ”tilting point” för den svenska modellen om vi inte tar utmaningarna på allvar.

I det förbundsgemensamma projektet Arbetsmarknaden efter krisen går vi till den svenska modellens försvar och formulerar en ny, modern och hållbar arbetslinje för dagens och morgondagens arbetsmarknad. I projektets slutrapport lyfter vi fram förslag som stärker och utvecklar den svenska modellens tre hörnpelare: den generella välfärden, partsmodellen med starka kollektivavtal och en modern och hållbar arbetslinje.

Vår arbetslinje är modern och hållbar eftersom den är både förebyggande och stödjande. Den är modern därför att den satsar på det goda, utvecklande och välbetalda arbetet och det livslånga lärandet. Den är hållbar därför att den stärker individen, ökar jämställdheten och minskar klyftorna i samhället. Vår arbetslinje skiljer sig därför avsevärt från den borgerliga repressiva jobbpolitiken som individualiserar arbetslöshetens orsaker och konsekvenser.

En förebyggande och stödjande arbetslinje kräver att staten återigen tar ett större ansvar för utbildning, kompetensutveckling, omställning och hälsa – och slutar vältar över ansvaret för allvarliga samhällsproblem på enskilda individer.

Vägen mot full sysselsättning och små inkomstskillnader på arbetsmarknaden och i samhället går genom en stärkt svensk modell som är anpassad till 2010-talets arbetsmarknad. En fungerande arbetslinje avgör förutsättningarna för full sysselsättning, generell välfärd och ekonomisk tillväxt. Vår arbetslinje bygger på fem försvarslinjer för att på allvar bekämpa arbetslösheten (se även SvD-artikel 2013-10-23):

  1. Vår arbetslinje börjar redan innan arbetslivet och satsar på en gymnasieskola med innehåll, kvalitet och dimensionering som verkligen stödjer etableringen på arbetsmarknaden.
  2. Vår arbetslinje lägger större vikt vid arbetsplatserna och anställningarna för att möta löntagarnas behov av omställning. Det handlar om att stärka det goda, hållbara och välbetalda arbetet. Då ligger fokus på löntagarnas möjligheter till kompetensutveckling och lärande i arbetet, och validering av yrkeskunskaper, och på god hälsa genom strategiskt arbetsmiljöarbete och tillgång till förebyggande företagshälsovård för alla oavsett anställningsform.
  3. Vår arbetslinje satsar på kompetensutveckling för arbetslösa genom betydligt bättre möjligheter till arbetsmarknadsutbildning och annan vuxenutbildning.
  4. Vår arbetslinje innebär generös ersättning vid arbetslöshet eftersom det understödjer det goda, hållbara och välbetalda arbetet. En arbetslöshetsförsäkring där minst 70 procent av löntagarna kan få fullgod ersättning vid arbetslöshet stärker tilliten till försäkringen, och gör att både arbetare och tjänstemän gemensamt vill bidra till finansieringen. Generös ersättning ska kombineras med väl avvägda krav, och kontroll för att säkra försäkringens legitimitet.
  5. Vår arbetslinje underlättar för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att få utvecklande arbeten genom fler och bättre subventionerade anställningar.

De borgerliga vägvalen under de senaste sju åren har försvagat samtliga av dessa fem delar. Men istället för bortprioriteringar och nedskärningar krävs kraftfulla investeringar och satsningar inom en rad politikområden. Vi behöver höja blicken från att ensidigt fokusera på individens ansvar till större system- och modellförändringar för att bekämpa arbetslösheten och slå in på vägen mot full sysselsättning. Om vi vill värna och utveckla den svenska modellen och en modern och hållbar arbetslinje måste vi börja med att efterlysa betydligt högre politiska ambitioner och politisk vilja till systemskiften för att bryta den negativa utvecklingen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading