Insatser för effektiv matchning krävs för att få ner arbetslösheten

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka på bred front inom både näringslivet och den offentliga sektorn under de kommande åren. Det innebär att det kommer att finnas ett stort antal jobböppningar inom en rad yrken med varierade utbildningskrav. Men arbetskraftsbristen kommer att hämma sysselsättningsutvecklingen på delar av arbetsmarknaden. Trots att det finns gott om arbetssökande […]

Inequality is bad for business

Populism och protektionism är på frammarsch. En gemensam nämnare är kritiken mot globalisering, frihandel och invandring. En grogrund till detta är att otrygghet och inkomstklyftor har tillåtits växa sig stora. Det är en varningsklocka för alla oss som försvarar öppenhet, internationell handel och en sund marknadsekonomi. I samband med att LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson deltar […]

Fler enkla jobb löser inte problemen

Nu höjs återigen röster om att Sverige behöver fler så kallade ”enkla” jobb för att personer som saknar gymnasieutbildning ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Det är en felaktig bild. Visst behövs det fler jobb i Sverige, men det har också stor betydelse vilka jobb som skapas. Fler kvalificerade jobb gynnar faktiskt […]

Forskare tar ner synen på ungdomsarbetslösheten på jorden

Hur hög är egentligen ungdomsarbetslösheten i Sverige? Den diskussionen har pågått länge och alarmerande debattinlägg har avlöst varandra från många håll. Nu pekar forskare på det som LO redan har lyft fram: ungdomsarbetslösheten är inte ett generellt problem för det stora flertalet utan drabbar framför allt vissa grupper av unga. Den insikten borde styra insatserna. Anders […]

Den stora utmaningen som inte diskuteras i valdebatten

Det tycks finnas en tro att de enklare jobben har minskat så mycket att de inte längre räcker till för dem med kort utbildning. Statsminister Reinfeldt gav uttryck för detta i fjol när han under World Economic Form menade att ”vi har för få låglönejobb i Sverige för att bekämpa arbetslösheten”. Men det är en […]

Hur många drabbas av arbetslöshet under en femårsperiod?

Det råder ingen tvekan om att arbetslösheten i Sverige är hög. Men den officiella arbetslöshetsstatistiken som SCB presenterar varje månad ger bara en ögonblicksbild och säger inte mycket om hur många som under en längre period någon gång drabbas av arbetslöshet. En sådan bild saknas i debatten. Tills nu. I en ny rapport från LOs […]

Kris för det livslånga lärandet?

Det finns knappast några yrken där den grundläggande gymnasiekompetensen räcker hela arbetslivet. Därför är goda möjligheter till utveckling om omställning avgörande för att de löntagare som oundvikligen förlorar sina jobb i strukturomvandlingens spår ges goda förutsättningar att ta de nya jobb som växer fram. Men hur står det till med omställningsförmågan? För att kunna möta förändringar på […]

Dags att avkoda regeringens budskap om arbetslöshetens lösningar

Till en början var den borgerliga regeringen inte särskilt förtjust i att förklara hur deras jobbpolitik egentligen var tänkt att fungera. Det föranledde kritik från flera håll. Numera får vi istället höra ett antal positivt klingande deviser om hur arbetsmarknaden ska fungera bättre. Men vad betyder de egentligen? Det är dags att avkoda några av […]

Sverige behöver en modern och hållbar arbetslinje för 2010-talets arbetsmarknad

Den borgerliga jobbpolitiken klarar inte att hantera de krav på utbildning, kompetens, omställning och hälsa som dagens arbetsmarknad ställer. Istället växer klyftorna på arbetsmarknaden. Regeringen har monterat ner både de förebyggande och de rustande delarna av arbetslinjen. Därför vill vi ersätta den med en ny, modern och hållbar arbetslinje för 2010-talets arbetsmarknad. Svensk arbetsmarknad står […]

Hur skapar vi en individuell ”flexicurity” för alla?

En mer flexibel arbetsmarknad lyfts ofta fram som lösningen på alla tänkbara problem. Det kan i många fall vara befogat. Men när vissa löntagare får stå för flexibiliteten, ofta genom otrygga anställningar, och andra för stabiliteten på arbetsmarknaden, eller på den enskilda arbetsplatsen, ökar polariseringen mellan olika löntagargrupper. Då uppnås en sorts genomsnittlig ”flexicurity” på […]