Till lo.se Sök Meny
Regeringen måste skyndsamt ge CSN förutsättningar att hantera omställningsstudiestödet

Regeringen måste skyndsamt ge CSN förutsättningar att hantera omställningsstudiestödet

Intresset att söka omställningsstudiestöd är enormt. Sedan stödet infördes i oktober 2022 har CSN fått in över 70 000 ansökningar. Det är glädjande att så många vill studera. Men det finns smolk i bägaren. CSN har blivit en flaskhals. Nu måste regeringen agera.

CSNs långa handläggningstider av omställningsstudiestödet är ett allvarligt och växande problem. Vissa har väntat på beslut i mer än sex månader. Det gör att många tvingas avstå från sin studieplats eftersom de inte vet om och när de får sitt omställningsstudiestöd. Andra har påbörjat sina studier för flera månader sedan men ännu inte fått besked och därmed inte heller fått något stöd utbetalt. För dem som tagit tjänstledigt, och alltså inte får någon lön, är situation akut. Det är lätt att förstå att frustrationen växer.

CSN kan inte lastas för problemen. De har inte fått rätt förutsättningar med tanke på den stora mängden sökanden. Och när en ny och stor reform sjösätts upptäcks ofta ”barnsjukdomar” som måste hanteras för att processen ska fungera smidigt och säkert för alla.

För att CSN ska kunna korta sina handläggningstider krävs två saker:

  1. CSN behöver ytterligare resurser för att anställa fler handläggare. Det extra tillskott som kom i höstbudgeten är inte ens hälften av vad CSN säger sig behöva.
  2. Regeringen måste skyndsamt införa de förslag till regelförenklingar som CSN tagit fram tillsammans med LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

LO har vid flera tillfällen krävt att CSN ska få mer resurser. Och LO har tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv haft en rad möten med både Utbildningsdepartementet och CSN för att driva på för att föreslagna regelförenklingar införs så snart som möjligt. Dessa förenklingar gör det möjligt att automatisera större delar av handläggningsprocessen, vilket är en förutsättning för snabbare hantering av ansökningarna. Samtidigt ökar förutsägbarheten för den som söker stöd.

CSN bedömer att vissa regelförenklingar kan genomföras genom förordningsändringar som skulle kunna träda i kraft den 1 mars 2024. Andra förenklingar kräver lagändringar som bör kunna införas den 1 juli 2024. Det kan tyckas som lång tid men är i sammanhanget en relativt snabb process.

Tyvärr har regeringen hittills signalerat att det kan ta längre tid än så. Orsaken är oklar. LO och övriga parter har ifrågasatt regeringens vaga och pessimistiska tidsuppfattning och tydligt krävt en snabb process. Ju längre tid som går, desto större blir problemen.

Omställningsstudiestödet är en fantastisk möjlighet för den som vill vidareutbilda sig i sitt yrke eller byta till något nytt. Stödet är anpassat till yrkesverksamma som tidigare upplevde ekonomiska hinder att delta i vuxenutbildningar.

Det är av största vikt att alla som söker omställningsstudiestöd får besked i tid. CSN måste skyndsamt få rätt förutsättningar att korta handläggningstiderna. Bollen ligger hos regeringen. Förslagen är klara. Just do it.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading