Till lo.se Sök Meny
Bra arbetsmarknadspolitik har en roll att spela

Bra arbetsmarknadspolitik har en roll att spela

I augusti var så mycket som 8,5 procent av arbetskraften arbetslös. Augusti är en speciell månad med semestrar, semestervikariat och terminsuppehåll i gymnasier och högskolor. SCB bedömer att arbetslösheten säsongrensat och utjämnat (d.v.s. jämförbar över flera månader) var 8,9 procent.

Bekämpandet av arbetslösheten måste vara högsta prioritet både i år och nästa år. Trots en lovvärd inriktning mot utbildning och arbetsmarknadspolitik i den budget som regeringen presenterade i går, och avsevärda satsningar under 2021, förblir arbetsmarknadspolitiken ett underdimensionerat verktyg. Regeringens budget för 2022 och uteblivna satsningar i höständringsbudgeten för i år innebär att det blir mindre pengar på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag liksom anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser än vad som användes 2018 då arbetslösheten var 6,3 procent.

Arbetsförmedlingen måste kunna erbjuda arbetslösa som har små chanser att få jobb direkt fler meningsfulla insatser. Bra arbetsmarknadspolitik har betydelse. (Se t.ex. här och här och här.) Sammanlagt 160 000 personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen i garantiprogram för personer som har varit arbetslösa länge eller i etableringsprogram för nyanlända invandrare. Inte minst dessa grupper behöver stort stöd i sitt arbetssökande. Arbetsförmedlingen borde, på förvaltningsanslaget, tillföras minst 2 miljarder kronor 2022, vilket vore en ökning med omkring en fjärdedel. Det finns inga skäl att tro att motsvarande resurser skulle komma till bättre nytta hos privata matchningsaktörer. (Se här) Däremot talar möjligheterna att styra och lokalisera verksamheten för att satsa på den offentliga Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Att vara bra på att söka jobb räcker dock inte långt om man inte har den kompetens arbetsgivarna efterfrågar. Också den kompetenshöjande arbetsmarknadspolitiken behöver bli mer omfattande. En satsning på 7 miljarder kronor skulle till exempel räcka till omkring 20 000 fler i arbetsmarknadsutbildning och 15 000 fler extratjänster. Det kan se ut som ett måttligt bidrag i kampen mot en arbetslöshet på närmare 9 procent, men skulle likväl vara en 2 till 3-dubbling av dessa insatser.

Ett svar på ”Bra arbetsmarknadspolitik har en roll att spela”

  1. Anette skriver:

    Det låter väldigt bra att arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen ses över. Det är bra att människor får hjälp med dessa frågor.
    Däremot att ha privata aktörer, som de ville före covid kom. Det tror jag inte på! Vilka aktörer hade de blivit där?! Ibland borde riksdag/regering tänka längre än näsan räcker…
    Det behövs för folk att det går att byta yrke och höja sin kompetens. Hoppas att det blir som förslaget!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading