Till lo.se Sök Meny
Nästan lika svårt för arbetare att köpa bostad i Göteborg som i Stockholm

Nästan lika svårt för arbetare att köpa bostad i Göteborg som i Stockholm

Bostadspriserna för ägt boende är en ständig följetång i media. Särskilt bostadspriserna i Stockholmsregionen där prisläget i jämförelser ofta sticker ut som exceptionellt högt. Men faktum är att det för många LO-arbetare är precis lika svårt att ha råd att köpa en bostad i Stor-Göteborg som det är i Stor-Stockholm.

Även om genomsnittspriserna i Stockholm är högre än genomsnittet i t.ex. Göteborg så betyder inte det att det finns fler ”billiga” bostäder i Göteborg än i Stockholm.

En analys av samtliga sålda bostadsrätter under 2019 visar till exempel att en genomsnittlig lägenhet på 3 rum och kök är 25% (eller 760 tkr) dyrare i Stor-Stockholm än i Stor-Göteborg men medianlägenheten är bara 17% (500 tkr) dyrare och tittar man på den billigare fjärdedelen av de sålda treorna så är de bara 5-6% (120 tkr) dyrare i Stockholm än i Göteborg.

Ett ännu starkare mönster ser man om man tittar på sålda 4or/5or. Genomsnittslägenheten är visserligen 27% (eller 930 tkr) dyrare i Stockholm än i Göteborg men medianlägenheten är 18% (eller 600 tkr) dyrare och tittar man på billigare objekten så finns ingen skillnad alls mellan de två storstadsregionerna.

Den stora skillnaden mellan bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg är alltså inte att prisläget är generellt högre i Stockholm. Skillnaden är att det i Stockholm säljs fler riktigt dyra bostäder. Mindre attraktiva lägenheter t.ex. i perifera lägen eller med lägre standard, är dock ungefär lika dyra i de båda regionerna.

För LO-hushåll med lägre inkomster som vill köpa en lägenhet i det lite billigare segmentet är läget därmed nästan lika tufft i Göteborg som i Stockholm.

Sannolikt är detta en konsekvens av hur lönestrukturen ser ut i de två regionerna. Lönerna och inkomsterna är ungefär desamma när det kommer till arbetare i exempelvis handeln, kommunalsektor och andra som striktare följer kollektivavtalen. En anställd i dagligvaruhandeln tjänar t.ex. ungefär lika mycket i de båda regionerna och har därför jämförbara möjligheter att låna till en bostad vilket styr prisnivån. Den stora skillnaden i inkomster ligger istället i att de akademiker och tjänstemän som har höga inkomster i Stockholm har väsentligt högre inkomster än motsvarande grupper har i Göteborg.

I rapporten bättre bostadsförsörjning analyserade jag möjligheten att köpa en bostad hos olika vanligt förekommande LO-hushåll med något svagare inkomster. Slutsatsen är att många LO-hushåll med fasta arbeten är helt eller delvis utestängda från ägarmarknaden. Den här prisstatistiken visar hur problemet kan vara i det närmaste lika stort i Göteborg som i Stockholm trots att priserna i Stockholm är mycket högre i genomsnitt.

Ett svar på ”Nästan lika svårt för arbetare att köpa bostad i Göteborg som i Stockholm”

  1. Leif Vernersson skriver:

    Det är borgerlig politik som drivit fram dessa orimliga priser. Man vill ju införa marknadshyror för hyreslägenheter också.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading