Till lo.se Sök Meny
Topp-vd:ns inkomst: 76 gånger lönen för en arbetarkvinna

Topp-vd:ns inkomst: 76 gånger lönen för en arbetarkvinna

Årligen publicerar vi från LO-ekonomerna en rapport om maktelitens inkomster. I rapporten studeras inkomstutveckling för en grupp som vi benämnt makteliten – knappt 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Personer med makt att påverka samhällsutvecklingen.

Rapporten brukar få mycket uppmärksamhet, och det är inte förvånande. Inkomsterna för delar av denna maktelit är extrema.

Framför allt är det de höga inkomsterna för den grupp vi i rapporten kallar den ekonomiska eliten – vd:arna på 50 svenska storbolag – som väcker intresse. Inkomsterna i denna grupp är skyhöga och år efter år ökar avståndet mellan topp-vd:arnas inkomster och en vanlig arbetarlön.

Årets rapport är inget undantag: de 50 direktörerna i den ekonomiska eliten hade 2018 en högre genomsnittlig relativinkomst än någonsin tidigare, motsvarande 60,8 industriarbetarlöner. Detta motsvarar en månadsinkomst på i genomsnitt 1,9 miljoner. Det är en ökning bara från året innan då den relativa inkomsten för denna grupp motsvarade 59,2 industriarbetarlöner. År 1950, undersökningens startår, var motsvarande siffra 26,1 industriarbetarlöner; 1980 var gruppens relativinkomster som lägst och motsvarade då 9,1 industriarbetarlöner. 

Genomsnittlig inkomst för vd:arna på 50 svenska storföretag, 1950–2018, uttryckt i antal industriarbetarlöner

Not: vd:arnas genomsnittliga inkomst avser sammanräknad inkomst (inkomst av tjänst och inkomst av kapital) Källa: Skatteverket och egna beräkningar i rapporten ”Makteliten – i en egen bubbla” (2020).

Skälet till att vi använder just industriarbetarlönen som jämförelseinkomst i vår undersökning är att denna lön finns redovisad i den offentliga lönestatistiken under hela vår undersökningsperiod. Valet av industriarbetarlönen som referensinkomst möjliggör alltså att vi kan följa utvecklingen så långt tillbaka som 1950.  

Numera finns dock lön- och inkomststatistik tillgänglig även för andra grupper och yrken. Industriarbetare är en jämförelsevis välbetald grupp inom arbetarkollektivet. Inkomsterna i makteliten blir därmed än mer uppseendeväckande när de jämförs med många andra genomsnittliga löner i arbetaryrken. Den genomsnittliga inkomsten i den ekonomiska eliten motsvarade 2018 exempelvis:

 • 69,7 gånger lönen för en tågvärd
 • 76 gånger den genomsnittliga frisörlönen
 • 80,9 gånger den genomsnittliga lönen för en personlig assistent   

Tittar vi på de större grupperna arbetarkvinnor respektive arbetarmän så motsvarade den genomsnittliga inkomsten för de 50 storbolags-vd:arna i vår undersökning 76,1 gånger genomsnittslönen för en arbetarkvinna. Eller 67 gånger genomsnittslönen för en arbetarman.

Ökande skillnader mellan vanligt folk och de människor som har mest makt att påverka samhällsutvecklingen handlar inte bara om pengar i plånboken. Det handlar om makt. Risken är överhängande att när eliten drar ifrån så mister de även förståelsen för vanliga löntagares ekonomiska situation. De människor som påverkas av deras beslut.  

För källor och metod se rapporten ”Makteliten – i en egen bubbla”

7 svar på ”Topp-vd:ns inkomst: 76 gånger lönen för en arbetarkvinna”

 1. Hammar Lena skriver:

  Vore intressant få redovisning ang myndigheters GDLöner, Landstingschefer, riksdagsledamöter och partiledare, på samma vis.
  /Lena Hammar

 2. Anna Almqvist skriver:

  Hej Lena
  I själva rapporten (som du hittar här: https://www.lo.se/start/lo_fakta/makteliten_i_en_egen_bubbla ) så finns jämförelser för flera av de grupper du nämner.
  Vänliga hälsningar
  Anna

 3. Tony Eklund skriver:

  Dags att börja motivera exakt varför den stora och varje år ökande skillnaden – lättaste i samma bransch eller t o m i samma företag?

  Och då bara varför så stor skillnad och varför den ökar så mycket varje år i den branschen/det företaget?

  Och då inte godkänna ngt gammalt argument – som för att locka de bästa! För i så fall skulle väl också de övriga medarbetarna ha högre löner, annars faller det argumentet med att ”vi har de bästa i ledande positioner, men övriga har låga eller bara ok löner – det håller Inte som argument!

 4. Henrik skriver:

  Namn och bolag, tack! Vad är lön, vad är bonus (som lön resp. avsättning till aktiespararprogram och liknande) och vad är privata kapitalinkomster?

  Jag tror säkert att det finns en hel del att ha synpunkter på, men på aggregerad nivå blir detta mest socialistisk, populistisk propaganda!

  Även om de flesta säkert hade velat ärva 100 MSEK precis som chefen, så har det ju inte direkt med dennes ersättning att göra! Transparens, tack!

  1. Anna Almqvist skriver:

   Hej Henrik
   I rapporten kan du läsa allt om metod, vad som är inkomst av tjänst respektive av kapital samt inkomsterna för de olika individerna i makteliten.
   https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_makteliten_i_en_egen_bubbla_2020_pdf/$File/Makteliten_i_en_egen_bubbla_2020.pdf
   Vänliga hälsningar
   Anna

 5. Stefan Gustafsson skriver:

  LO är väl stor aktieägare i vissa av dessa storföretag med välavlönade VD:ar, visst vore det väl på tiden att LO och andra inom facken skulle skaffa sig makt och inflytande i företagen. Titta på Kanada exempelvis.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading