Till lo.se Sök Meny
Kampen mot de arbetslösa fortsätter. – Vart tog a-kassan vägen?

Kampen mot de arbetslösa fortsätter. – Vart tog a-kassan vägen?

I regeringens höstbudget får de arbetslösa återigen en besk medicin från finansminister. De arbetslösa ska kontrolleras hårdare, regeringen ställer striktare krav på att flytta för att  få ersättning vid arbetslöshet. Samtidigt som satsningar på a-kassan saknas och den havererade arbetsmarknadspolitiken fortsätter. Fas 3 är kvar trots uselt resultat och ett beslut i riksdagen om stop av insatsen. Kort sagt – regeringens kamp mot de arbetslösa trappas upp.

Den borgerliga regeringen håller konsekvent fast vid sin linje att göra arbetslösa fattiga. Det tycks finnas en övertro på att om de arbetslösa bara pressas lite till och blir ännu lite mer desperata så kanske de tar sig i kragen och skaffar arbete. Det är inte bara ett ineffektivt sätt att minska arbetslösheten det avslöjar också en förenklad och cynisk människosyn.

Fler än trettio procent av dem som tagit emot försörjningsstöd tvingas göra det pga arbetslöshet. Det yttersta skyddsnätet har blivit ett sätt för arbetslösa att överleva. Att leva på socialbidrag/försörjningsstöd är det samma som att vara fattig.

En förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen borde därför vara en självklarhet. Det är viktigt av flera skäl, dels för att förhindra fattigdom bland de arbetslösa och för att motverka nedgång i ekonomin genom att köpkraften hos de arbetslösa kan bevaras.
Anders Borg tror att 30 000 fler skulle blir arbetslösa om man förbättrar a-kassan genom att höja taket i försäkringen. Hans tro vilar på antaganden där han valt att inte ta hänsyn till hur arbetsmarknaden fungerar för övrigt. Att höja taket i a-kassan är ett viktigt första steg med det räcker inte, det krävs också att avgiften sänks och att villkoren för att omfattas förändras så att fler får rätt till ersättning.

Under den borgerliga regeringens styre har den svenska arbetslöshetsförsäkringen devalverats till att bli en av Europas sämsta i att ge ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.
Samtidigt har de arbetsmarknadspolitiska insatserna försämrats och regeringen tycks vara helt tondöv när den inte lägger några förstärkningar för att minska arbetslösheten i budgeten. Det görs satsningar för att motverka ungas arbetslöshet men eftersom utformningen på arbetsmarknadspolitiken är fel riskerar effekterna att utebli.

Den borgerliga regeringen har misslyckats med sin viktigaste uppgift – att få ner arbetslösheten, det är fler arbetslösa idag än när regeringen tillträdde.

Att kalla budgeten ”Investera för framtiden” och samtidigt lägga fram en politik som för Sverige tillbaka till ett samhälle där arbetslösa får stå med mössan i hand är inte en politik värd en välfärdsnation som Sverige.

 

 

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading