Till lo.se Sök Meny
Om samtal, särtal och bildning…

Om samtal, särtal och bildning…

I en bok tillägnad Bertil Ohlin skriver Johanna Koljonen att vi måste inse att bildning inte kan reduceras till kultur och humaniora. Hur klok är egentligen en person som inte har minsta hum om ekonomiska system eller teknisk utveckling?

Visserligen en högst relevant fråga. Men jag undrar om vi dessutom inte måste ställa en följdfråga; hur klok är egentligen en person som enbart har kunskap om ekonomi och teknik?

I dagens sektoriserade informationssamhälle verkar vi bli allt fler, såväl arbetare och tjänstemän som ekonomer och humanister, som allt oftare törstar efter kunskap och helhetssyn men ändå till slut drunknar i all den “skruvade” information som dagligen sköljer över oss. Vi törstar efter dialog och jämlika samtal, men får istället uppifrånstyrt politiskt och kommersiellt särtal.

Om detta borde vi tala betydligt oftare, inte minst inom arbetarrörelsen. Hur ska vi kunna jämna ut växande kunskapsklyftor och öppna upp så att fler känner sig delaktiga i det vi kallar “den svenska kulturen”?

En utmaning som heter duga. Visst. Men en utmaning som vi inte kan bortse ifrån – om vi nu verkligen tar vår egen retorik om jämlikhet, delaktighet och demokrati på allvar…

************************

Bloggat: Martin Moberg om vad som krävs för att (s) ska vinna val, Göran Johansson om att inte bygga luftslott, Ett Hjärta Rött om verklighetens sjukförsäkring och kampen om ansvarsfullheten, Johan Westerholm om att lugga en skallig, Tomas Gustafson om allmosor och partipolitik, Niklas Lindgren om att skapa arbetstillfällen, HBT-sossen om ombudsval till s-kongressen, Martin Moberg (igen) om den sjuka arbetsskadeförsäkringen.

I den pressade pressen:  Aftonbladet, Allehanda, Arbetarbladet, Arbetet, Dagens Arena, Dagbladet, Dala-demokraten, Gotlands folkblad 1, 2, 3, GP, Norrländska socialdemokraten, Piteå-tidningen, RoD, SR, SvD, Sydöstran, Värmlands folkblad 1, 2, 3, Västerbottens folkblad, Östran

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading