Till lo.se Sök Meny
Socialförsäkringsministerns ständiga siffertrixande avslöjas allt mer…

Socialförsäkringsministerns ständiga siffertrixande avslöjas allt mer…

Idag berättar Dagens Eko att av de drygt 60 000 personer som hittills utförsäkrats arbetade ungefär en tredjedel (22 000 personer) på deltid när de utförsäkrades. Varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen vet hur många av de 22 000 deltidssjukskrivna som i dag räknas som att de åter är “i arbete”.

Den positiva effekt som Ulf Kristersson och andra allianspolitiker målar upp – om att ett stort antal personer till följd av “rehabiliteringskedjan” gått från “utanförskap” till arbete – bygger alltså till stor del på att många av de som jobbade deltid när de var i sjukförsäkringen efter att de blivit av med sin ersättning från FK nu förs in under rubriken “i arbete”. Dessa personer arbetar ofta inte mer än tidigare, de har bara fattiggjorts när FK dragit in deras ersättning. Men i statistiken används de ändå av regeringsföreträdare som bevis för att den egna sjukförsäkringspolitiken varit lyckad.

Jag har tidigare här på LO-bloggen ifrågasatt den ljusa bild som exempelvis Ulf Kristersson teckande i sin senaste DN-debattartikel. Han skriver där: ”Anmärkningsvärt många arbetar. Enligt Arbetsförmedlingen arbetade i maj 2012 knappt 3.500 personer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen.”

Men när man tittar närmare i underlaget, som det hänvisas till, växer en helt annan bild fram. Av den grupp på 17 643 personer som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/2010 var drygt 65 procent, eller två tredjedelar, tillbaks i sjukförsäkringen i maj 2011. Andra är utplacerade på lågkvalitativa program vid AF. Det visar sig dessutom att endast fyra (4) procent (eller 711 personer) av de utförsäkrade hade en inkomst från ett osubventionerat arbete. I denna siffra inbegrips alla olika anställningsformer och aktivitetsgrader, d.v.s. även vikariat, halvtid, deltid, tidsbegränsade och korta osäkra anställningar osv.  Ser vi till dem som har olika typer av lönesubventioner – dvs lönebidrag, OSA, nystartsjobb, Samhall osv – växer gruppen som är ”i arbete” totalt sett till 9,8 procent (eller 1 735 personer).

I sammanhangen är det alltså viktigt att minnas, vilket Ekot idag visar, att många av dem som utförsäkrats faktiskt arbetade på del- eller halvtid när de ”befann sig i sjukförsäkringen”. Förmodligen är det till stor del denna grupp som nu, efter att de blivit av med sin ersättning, anses vara ”i arbete”. Huruvida dessa personer idag arbetar i större eller mindre omfattning, än när de även fick ersättning från sjukförsäkringen, har vi idag otillräcklig kunskap om.

Det är detta faktum som nu får välförtjänt publicitet. Helt uppenbart bör vi hissa varningsflagg varje gång Ulf Kristersson skriver debattartiklar eller uttalar sig om effekterna av den egna politiken. Vår socialförsäkringsminister framstår tyvärr allt mer som en siffertrixare propagandist…

*********************

Bloggat: Martin Moberg om sjukförsäkringen, Peter Högberg om Ulf Kristerssons syn, Socialpolitik om att utförsäkrade blir sysselsatta i statistiken, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se
Nyheter: Aftonbladet, Allehanda, NA, Norran, Skånskan, SvD, Sundsvalls tidning, Östersunds posten

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading