Till lo.se Sök Meny
I Ulf Kristerssons nya sköna värld – siffertrixandet upphöjs till konstart

I Ulf Kristerssons nya sköna värld – siffertrixandet upphöjs till konstart

Vi har idag helt uppenbart, i Ulf Kristersson, en minister som strävar efter att bli svensk mästare i siffertrixande. Här är bara några exempel på hans prestationer i denna gengre:

1. Om utförsäkrades ”återgång i arbete”. Den 27 september skriver Kristersson en skönmålande DN-debattartikel, där han påstår att alliansregeringens sjukförsäkringspolitik varit både nödvändig och framgångsrik. Till stöd för sitt resonemang anför han en rad hårvinklade siffror, som sedan Dagens Eko effektivt sticker hål på. Det visar sig då att av de drygt 60 000 personer som hittills utförsäkrats var ungefär en tredjedel (22 000 personer) sjukskrivna på deltid när de utförsäkrades. Men ett år efter utförsäkringen var ändå endast 17 procent (ca 10 540 av de utförsäkrade) i någon form av sysselsättning. Då räknas alla former av anställningar (exemeplvis lönebidrag och Samhallsanställningar) samt alla olika typer av aktivtetsgrad (dvs såväl springvikariat som timanställningar). I vilken omfattning dessa personer arbetade redan när de utförsäkrades vet ingen idag. Däremot är det klarlagt att många av dem i statistiken går från kategorin ”i utanförskap” till ”i arbete” när de utförsäkras, trots att det enda som hänt dem är att de fattiggjorts pga att de blivit av med ersättningen från Försäkringskassan. Detta faktum nämner naturligtvis inte den siffertrixande socialförsäkringsministern något om i sin DN-artikel…

2. Om rehabiliteringsgarantin. För drygt ett år sedan påstod Kristersson att den så kallade rehabiliteringsgarantin varit framgångsrik, allt enligt en utvärdering från Karolinska institutet (KI). Men kort därefter uttalade sig de forskare, som Kristersson sade sig stödja sig på, i en helt annan riktning (se SvD-artikel): ”Ordet framgång är en överdrift. Ser man på sjukfrånvaron och förtidspensioneringen tillsammans så har rehabgarantin inte varit kostnadseffektiv”, sade Hillevi Busch, projektledare för forskargruppen vid Karolinska institutet som utredde rehabgarantins effekter. På en rad avgörande punkter visade Karolinskas utvärdering på att behandlingarna i själva verket ökade sjukskrivningstiden, vilket naturligtvis inte syntes ett spår av i Kristerssons utläggningar om den ”framgångsrika reformen”…

3. Om nytt arbetsmarknadsbegrepp. Riksdagen har vid olika tillfällen röstat för att man ska byta arbetsmarknadsbegrepp i sjukförsäkringen. Det begrepp som alliansregeringen införde 2008 (”reguljär arbetsmarknad”) byttes därför så småningom ut mot det som gällde tidigare (”normalt förekommande arbete”). Detta gillande dock inte Kristersson, så han försökte i vanlig ordning kasta grus i maskineriet med hjälp av siffertrixande. Först hävdade han att ett byte av arbetsmarknadsbegrepp inte var önskvärt eftersom kostnaden då skulle bli skyhög. Socialdepartementet hade nämligen på hans uppdrag kommit fram till att denna begreppsförändring skulle kosta ungefär 2,4 miljarder kronor årligen. Men detta synsätt hade Kristersson helt övergivit bara ungefär ett halvår senare. Nu argumenterade han istället för att det är så liten skillnad mellan de två begreppen att det vore bättre att komma med ett helt nytt, så som Försäkringskasssans utredare föreslagit. I detta fall gjorde ministern alltså en retorisk piruett och gick från en bedömning på 2,4 miljarder kr till 0 kr på endast några månader. Och detta utan att ens bli generad…

4. Om effekterna av regeringens politik. Att socialförsäkringsministern får kritik från sakkunniga och forskare för att medvetet skruva till statistiken är dock långt ifrån någon ny företeelse. Redan i november 2010 avslöjade forskarna Björn Johnson och Malin Junestav att Ulf Kristerssons beskrivning av sjukförsäkringen och de nya sjukreglerna är vilseledande. Också här trixande Kristersson med det faktum att en stor del av de långtidssjuka var deltidssjukskrivna. Forskarnas omdöme den gången blev att ”ministerns kreativa bokföring framstår som stötande.”

Detta var som sagt bara ett litet axplock av exempel när vår socialförsäkringsminister helt uppenbart hårdvinklat uppgifter om sjukförsäkringen och om gruppen utförsäkrade. Det blir onekligen allt svårare att förneka att landets socialförsäkringsminister faktiskt är en avancerad siffertrixare. Visst måste det vara minst sagt besvärligt, ja ibland rent av omöjligt, att försvara dagens orimliga sjukregler. Men Kristersson får nog ändå se upp, åtminstone om han i framtiden vill slippa att jämföras med Bagdad Bob

************************************

Bloggat: Martin Moberg om amerikanska presidentvalet, Annarkia om krossade drömmar…, Rasmus Lenefors om Obama…, Tord Oscarsson om SD, Alliansfritt Sverige om moderatsplittring i fiansutskottet, Lena Sommestad om jämställdhet och korrumption, Röda Berget om TFF, Ann-Marie Lindgren om att syna vinstförespråkarnas argument, Bengt Silfverstrand om ärtprinsessor

Rekommenderad medialäsning: Dagens Arena 1, 2, 3, 4, 5, 6, Folket, Dala-demokraten, SvD 1, 2, 3, 4, Sydöstran, Arbetarbladet 1, 2, GP 1, 2, 3, 4, Västerbottens folkblad, SR 1, 2, 3, Norrländska socialdemokraten, Dagbladet, DN 1, 2, 3, 4, 5, Ab 1, 2, SVT 1, 2, 3, 4, Expr 1, 2

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading