Till lo.se Sök Meny
Framework of actions on youth employment.

Framework of actions on youth employment.

I veckan genomfördes en ny förhandlingsomgång om ett ramverk mot ungas arbetslöshet i Europa. Det är 5,5 miljoner unga personer som är ofrivilligt arbetslösa i EU. Att förändra situationen och förhindra att alltfler drabbas av arbetslöshet är en viktig och svår uppgift. Ramverket ska förhandlas fram mellan parterna på arbetsmarknaden för att skynda på aktiviteter som förbättrar och förhindrar att ännu fler drabbas. Meningen är att det ska ska ske i samförstånd mellan parterna i den s.k. sociala dialogen. Därför har utgångspunkten varit att stärka övergången från utbildning till arbetsmarknaden.

Arbetsgivarnas syn på hur arbetsmarknaden ska bli tillgänglig för unga är förenklad men tyvärr inte förvånande. Utgångspunkten för arbetsgivare på europanivå är densamma som för dem i Sverige – arbetsmarknaden ska göras mer flexibel och dynamisk. Det ska ske genom sämre anställningstrygghet, sänkta löner och fler tillfälliga tidsbegränsade anställningar för unga personer.

Ökad otrygghet och sämre villkor är inte rätt sätt för att fler ska kunna hitta ett arbete. Istället krävs det insatser som gör det möjligt för fler att komma in och gå färdigt gymnasiet och förhindrar att unga lämnar skolan utan fullständiga betyg eller att de helt hoppar av sin utbildning. Unga utan utbildning eller begränsat kontaktnät har svårt att få sitt första jobb, därför behövs det praktik under ordnade former med handledare och tydligt innehåll. Möjligheten till feriearbeten och extra jobb under studietiden är viktigt, för att kunna få den erfarenhet som behövs. Arbetsförmedlingen måste fungera bättre med att stödja genom förmedling och med andra insatser för att unga ska komma in på arbetsmarknaden. Gemensamt för insatserna är att det ska stärka ungas position på arbetsmarknaden.

Ramverket som ska tecknas är viktigt för att förbättra för unga, det kommer inte att lösa problemen för de 5,5 miljoner arbetslös ungdomarna i Europa – det är en bit på väg. Det krävs aktiviteter som ser ungdomar som en tillgång och ger rätt förutsättningar för att få ett arbete och inte att unga arbetslösa ses som billig arbetskraft som kan exploateras av oseriösa arbetsgivare.

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading