Till lo.se Sök Meny
Inlåst i arbetsmarknadspolitiska program.

Inlåst i arbetsmarknadspolitiska program.

“AMS-tramset ska upphöra” har varit ett tydligt besked från
borgerliga politiker under många år. Nyheten från ekot idag visar att
alliansens arbetsmarknadspolitik är misslyckad och att tiden i arbetslöshet
ökar. Ökningen av andelen personer med aktivitetsstöd har ökat kraftigt sedan 2007.

Att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska insatser ökar
när arbetslösheten är hög är inget märkligt. Det som är allvarligt är att de
insatser som ges till arbetslösa är för dåliga. Det gör att inflödet i bl.a. Jobb
och utvecklingsgarantin ökar i snabb takt, samtidigt som utflödet är lågt och nästan obefintligt.

Antalet som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen mer än två år har ökat kraftigt de senaste åren, ca 25 000 personer 2007 till ca 70 000
personer 2012.

Arbetsmarknaden kommer att avmattas under 2013 enligt
Arbetsförmedlingen, LO-ekonomerna och andra prognosmakare. Arbetsmarknadsministerns bristande förmåga att inse allvaret och oförmåga till att göra rätt satsningar för minska effekterna av ökad arbetslöshet går inte att se annat än som cyniskt och ansvarslöst

Regeringens politik för minskad arbetslöshet har hittills gått
genom sänkt a-kassa och arbetsmarknadspolitiska program med låg kvalitét eller utan innehåll. Den ökade pressen på de arbetslösa har inte minskat arbetslösheten utan skadat svensk ekonomi och försatt enskilda människor i svåra situationer.

Att förändra insatserna för minskad arbetslöshet tar tid, men några saker kan göras snabbare. Höj taket i a-kassan och sänk avgiften. Fler måste kunna komma in i arbetslöshetsförsäkringen. Reformera kvalificeringsvillkoren och återinför ett studerandevillkor. Arbetsmarknadspolitiken måste stärkas på flera områden. Arbetsförmedlingen måste fungera bättre, ge handläggarna rätt förutsättningar att förmedla arbeten. Arbetsmarknadsutbildning har ökat något sedan 2008 men ligger ändå på en alltför låg nivå med tanke på det stora behov som finns. Därför bör den fördubblas så att ca 40 000 bereds plats i utbildning. Regeringen borde använda sig av insatser som fungerar, därför är det också rätt att utöka andelen subventionerade anställningar

Avståndet till arbetsmarknaden blir allt längre för de arbetslösa genom den Moderatledda regeringens politik. Ambitionsnivån i arbetsmarknadspolitiken måste höjas och det kan inte vänta.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading