Till lo.se Sök Meny
Inriktningen för Arbetsförmedlingen måste stärkas.

Inriktningen för Arbetsförmedlingen måste stärkas.

Det är regering som ger Arbetsförmedlingen instruktioner om hur myndigheten ska arbeta. Idagarna kommer regleringsbrevet för 2013.

Vi är många som hoppas att myndigheten nu ska ges möjlighet att genomföra insatser som verkligen ger de arbetslösa en vettig chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Men det är trots allt bäst att förbereda sig på att insatserna troligtvis kommer vara för dåliga och volymerna för små. När regeringen lanserade sin budget i höstas fanns gavs inga löften om kraftfulla insatser för att motverka arbetslösheten. Därför kan vi snarare förvänta oss mer av det som inte fungerar: utsmetade insatser med stora bidrag till arbetsgivarna.

Regeringens politik har inte fungerat. Arbetslösheten ligger runt åtta procent och ökar. Över 70 000 personer har varit inskrivna på förmedlingen i mer än 24 månader utan att få ett jobb. Den förda politiken är katastrof för dem som är arbetslösa och för alla dem som hotas av arbetslöshet, inte minst de 65 000 som tills nu har varslats om uppsägning.

Den urusla arbetsmarknadspolitik som den borgerliga regeringen hittills har fört har satt press på löner och villkor på arbetsmarknaden. Arbetslösa tvingas utföra reguljära arbetsuppgifter som rimligtvis borde betalas med lön enligt kollektivavtal eller motsvarande. Men istället tvingas människor i vissa fall arbeta utan ersättning, utan försäkringar, utan pensionsavsättningar, utan fullgod arbetsmiljö och med mycket små möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Läget för de arbetslösa förvärras av att Arbetsförmedlingen inte sköter sitt uppdrag och sin skyldighet mot löntagarna och facket. Innan en arbetslös person anvisas till en plats hos en arbetsgivare ska myndigheten, enligt regelverket, samråda med facket om den tänkta arbetsplatsen är lämplig eller inte. För att det ska ske på ett effektivt sätt har LO och Arbetsförmedlingen tecknat ett ramavtal som styr formerna för samrådet. Men Arbetsförmedlingen bryter konsekvent denna överenskommelse. I många fall förekommer inget samråd överhuvudtaget. Konsekvensen blir att arbetslösa personer placeras hos arbetsgivare som inte lever upp till de krav som ställs för att få ta emot arbetslösa personer.

Att Arbetsförmedlingen bryter sitt avtal med LO är illa, att myndigheten dessutom bryter mot regelverket är mycket allvarligt. Trots att LO vid flertalet tillfällen har påtalat Arbetsförmedlingens slarviga hantering sker ingen förbättring. Ansvarig för detta är Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och Arbetsförmedlingens ledning.

För att arbetslösheten ska minska krävs flera insatser. Därför bör arbetet snabbt sättas igång: Stärk utbildningsinsatserna, öka antalet subventionerade anställningar. Stärk Arbetsförmedlingen och åter inför en arbetslöshetsförsäkring värd namnet.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading