Till lo.se Sök Meny
Återigen uppdagas allvarliga rättssäkerhetsbrister i sjukförsäkringen…

Återigen uppdagas allvarliga rättssäkerhetsbrister i sjukförsäkringen…

Om man söker sjukpenning men får avslag ska beslutet kunna omprövas. Detta är en viktig del av rättssäkerheten för oss när vi blir sjuka. Men idag visar inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) i en rapport till regeringen att ”det råder rättssäkerhetsbrister i den omprövning som görs av besluten vid Försäkringskassan. Bristerna består bland annat i att sannolikheten för ändring av beslut vid omprövning varierar mellan kontoren och att det råder olika uppfattningar om vad en omprövning innebär inom Försäkringskassan.

Om och om igen uppdagas rättsäkerhetsproblem i de sjukregler regeringen införde sommaren 2008. Med jämna mellanrum har det kommit kritik från drabbade, läkare och anhöriga. Det har ofta handlat om svårt sjuka personer som nekats ersättning från sjukförsäkringen pga av det hårda och omänskliga regelverket.

Jag anställdes som facklig utredare med ansvar för sjukförsäkringen ungefär tre år innan borgarna, sommaren 2008, kraftigt stramade åt sjukreglerna. Man kan säga att de nya sjukreglerna blev en ”vattendelare” i mitt yrkesliv. Någon gång under hösten/vintern 2008 började nämligen telefonen ringa allt oftare. Telefonsamtalen handlade om hur snabbt man riskerar att förlora sin anställning när man blir sjuk, att man utförsäkrats enbart för att man passerat någon av de snäva tidsgränserna eller att man trots en allvarlig sjukdom inte beviljats sjukersättning.

Gemensamt för nästan alla som ringt mig är att de börjat med att säga ungefär så här: ”Om jag inte blivit sjuk skulle jag inte ha haft en aning om hur dåligt vår sjukförsäkring fungerar. Jag trodde faktiskt att vi hade ett bra skydd när vi blir så sjuka att vi inte klarar av att jobba. I dag vet jag att det inte stämmer.” De som ringer är oftast desperata. Några av dem säger att de vill vittna om sin hopplösa situation till någon som lyssnar och kan påverka, innan de ”försvinner”…

När de nya sjukreglerna infördes var vi många utredare, forskare och sjukförsäkringsexperter på myndighetsnivå som varnade för konsekvenserna. Redan innan de nya sjukreglerna trädde i kraft varnade exempelvis en av landets främsta arbetsmiljöforskare, professor Töres Theorell, för att de nya sjukreglerna  riskerade att driva utsatta människor till självmord. Under en hearing i riksdagen sade Theorell:

Jag blir starkt oroad över att det här förslaget kan medföra att människor som behöver vara sjukskrivna inte kommer att vara det, och att detta på lite längre sikt medför risker för folkhälsan. Att bli utförsäkrad efter 180 dagar, om man av försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga fastän man inte har det, är ett oerhört trauma för många människor. /…/ Jag är rädd för att en hel del felbedömningar kommer att göras. Risken är stor att vi kommer att få ”försäkringssjälvmord”, och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan härledas av felaktiga bedömningar.”

Men regeringen lyssnade inte, varken till välrenomerade forskare, remissinstanser eller till handikapp- och fackföreningsrörelsen. Man genomförde ”utförsäkringskedjan” med öppna ögon och valde att blunda för de välgrundade farhågorna. Idag, ett antal sjukförsäkringsöversyner och regeljusteringar senare, inser de flesta av oss värdet i att lyssna in sakkunskapen innan man fattar beslut.

Nu får sjukförsäkringen och Försäkringskassan alltså återigen allvarlig kritik. Denna gång handlar det om kritik från den myndighet som är satt att granska socialförsäkringen (ISF). Vad som påvisats är ett generellt mönster, som pekar på allvarliga rättssäkerhetsproblem i sjukförsäkringen.

Den rättsosäkerhet som råder i dagens sjukförsäkring är inte värdigt ett välfärdssamhälle av vårt snitt! Tänk nytt! Gör om! Gör rätt!

******************************************

Bloggat:  Peter Johansson om att SvD & DN, TCO:s rapport om a-kassan och arbetslösheten, Leine Johansson om ekonomer, Mikael Persson om höjd a-kassa, Martin Moberg om FAS 3 en cynisk utgallrings(m)askin och om Anders Borg, Lena Sommestad om ekonomisk politik i kvinnors intresse, Robert Björkenwall om arbetskraftsinvandring,

Lästips:

1. De rödgrönas senaste utspel rörande sjukförsäkringen och rehabiliteringen i Aftonbladet.

2. Tobias Baudin i NSD om behovet av att begränsa vinsterna i välfärden.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading